Groene Supply Chains

Klimaat- en milieuproblemen leggen een toenemende druk op de maatschappij om de handen in elkaar te slaan en duurzamer om te gaan met de wereld waarin we leven. Zowel de overheid, de consumenten als de bedrijven dragen duurzaamheid dan ook steeds hoger in het vaandel. De logistieke sector, die prominent aanwezig is in Vlaanderen, zal ook zijn steentje moeten bijdragen.

Alternatieve brandstoffen, hernieuwbare energie, multimodaliteit, minder verpakking, duurzaam materialengebruik, circulaire economie, … zijn trends die steeds zichtbaarder worden. Deze trends moeten zich verderzetten en versterken. De Europese ‘Green Deal’ legt de lat bovendien hoog: we moeten naar ‘zero emission’.

De ambitie is om van Vlaanderen de beste leerling te maken op het vlak van vergroening van de supply chains.

Roadmaps

BIOloop

Het BIOloop-project wil een decision support tool ontwerpen om supply chain stromen van biomassa nevenstromen te analyseren en optimaliseren via geoptimaliseerde logistiek met als doel vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden met uiteindelijk als resultaat meer hoogwaardige biogebaseerde toepassingen voor verschillende industrieën. 

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Fietslogistiek XXL

De ambitie van dit VIL-project is om de fietslogistiek te verbeteren door gebruik te maken van grotere types fietsen en aanhangers, geschikt voor o.a. palletvervoer. Ook wordt gekeken naar aangepaste structuren om grotere volumes te verwerken. Welke vrachtstromen kunnen deze nieuwe cargofietsen bedienen en hoe kunnen ze worden geïntegreerd in bestaande logistieke processen?

status: In voorbereiding | thema: Groene Supply Chains | type: Europees, Regionaal

Select4Care

Met het Select4Care-project willen Denuo en VIL een circulaire strategie voor single use kunststofmaterialen in ziekenhuizen bevorderen. Het project richt zich op selectieve inzameling, sortering, ontmanteling en hoogwaardige recyclage van materialen die niet hergebruikt kunnen worden.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Korte Keten Logistiek

Dit project streeft ernaar de activiteiten van land- en tuinbouwbedrijven in de korte keten te vergroten door middel van het verbeteren en professionaliseren van hun logistieke processen. Door logistieke optimalisatie wordt toegang tot nieuwe markten mogelijk gemaakt en zou het moeten resulteren in kostenverlaging en verbetering van de kwaliteit.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Floating Battery

Met het project ‘Floating battery’ willen VIL en Sirris  voor de binnenvaart een flexibele en duurzame oplossing uitwerken door het inzetten van batterijcontainers voor stroomvoorziening tijdens het aanmeren en als laadinfrastructuur voor batterij-elektrische schepen op ligplaatsen waar er geen vaste infrastructuur beschikbaar is.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

Duurzame Logistieke Terreinen

Met het project ‘Duurzame logistieke terreinen’ willen VIL, VITO en UAntwerpen de logistieke sector inspireren en stimuleren om logistieke terreinen en vastgoed duurzamer te maken. Dit door kosten- en ruimtebesparende samenwerking en de inzet van innovatieve technologieën.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

GREENLOG

Cooperative and Interconnected Green delivery solutions Het GREENLOG project onderzoekt nieuwe innovatieve methodes voor economisch, sociaal en ecologisch duurzame stadslogistiek. In dit project ligt de focus vooral op een betere samenwerking tussen alle spelers die deel uitmaken van het stadslogistieke ecosysteem. Binnen Vlaanderen slaan de steden Gent, Leuven en Mechelen de handen in elkaar om […]

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains, Last Mile | type: Europees

BILOG

Logistieke bedrijven beschikken over veel data in allerlei bedrijfssystemen. Efficiënt gebruik van deze data bij het nemen van commerciële en strategische beslissingen vormt echter een groter uitdaging. In het project BILOG zullen VIL en UHasselt een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

CHyPS

Het project CHyPS, wat staat voor Clean Hydrogen Propulsion for Ships, wil de weg effenen naar een volwaardige numerieke toolbox, waarbij verschillende componenten van een scheepsvoortstuwingssysteem worden gesimuleerd dat wordt aangedreven door schone brandstoffen zoals (vloeibare) waterstof, e-methaan of methanol.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Green Last Mile (e-Pack)

Met Green Last Mile (e-Pack) wil VIL webshops, logistieke dienstverleners en consumenten helpen om duurzame keuzes te maken. Hiervoor zal VIL een uniforme rekenmethode en tool ontwikkelen voor webwinkels en logistieke dienstverleners om de consument duidelijkheid te verschaffen over de impact van zijn logistieke keuzes voor verpakking en verzending.  

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Stargate

Stargate is een project van Brussels Airport waarin een consortium van 21 partners, waaronder VIL, samenwerken om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. Concreet komt er onder meer een eigen menginstallatie voor biobrandstof op de luchthaven, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en wordt er gewerkt aan een nieuwe innovatie om het proefdraaien van motoren stiller te maken.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Europees

Subsidies voor bedrijven en onderzoeksinstellingen


Innovatie is belangrijk. Innovatie zorgt voor betere marges, voor een betere wereld. Maar innovatie is niet altijd even eenvoudig en succes is niet altijd gegarandeerd. En het vraagt een investering van u, in mensen en in tijd.

Daarom kan u beroep doen op de expertise van VIL én op een gereserveerd budget voor innovatieprojecten met betrekking tot logistiek!

Ontdek hier de voorwaarden

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL