Thema’s

Digitale Transformatie

Digitale Transformatie

Digitalisering van bestaande processen volstaat niet om bedrijven voor te bereiden op de toekomst. Bedrijven dienen zich in te schrijven in een digitale transformatie.

Optimaal gebruik van data voor analyse en voorspelling; planmatige implementatie met aandacht voor medewerkers en samenwerking met partners in nieuwe businessmodellen zijn belangrijke aspecten van een digitale bedrijfsstrategie waarbij alle processen tegen het licht worden gehouden. Alleen zo zullen de nieuwste technologieën optimaal renderen en bijdragen aan groei en verduurzaming van de logistieke sector.

De ambitie is om logistiek Vlaanderen te transformeren tot een digitale koploper.

Roadmaps

Groene Supply Chains

Groene Supply Chains

Klimaat- en milieuproblemen leggen een toenemende druk op de maatschappij om de handen in elkaar te slaan en duurzamer om te gaan met de wereld waarin we leven. Zowel de overheid, de consumenten als de bedrijven dragen duurzaamheid dan ook steeds hoger in het vaandel. De logistieke sector, die prominent aanwezig is in Vlaanderen, zal ook zijn steentje moeten bijdragen.

Alternatieve brandstoffen, hernieuwbare energie, multimodaliteit, minder verpakking, duurzaam materialengebruik, circulaire economie, … zijn trends die steeds zichtbaarder worden. Deze trends moeten zich verderzetten en versterken. De Europese ‘Green Deal’ legt de lat bovendien hoog: we moeten naar ‘zero emission’.

De ambitie is om van Vlaanderen de beste leerling te maken op het vlak van vergroening van de supply chains.

Roadmaps

Hinterland Connectie

Hinterland Connectie

Onze zee- en luchthavens creëren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en welvaart, maar hun groei- en ontwikkelingspotentieel is sterk afhankelijk van de mate waarin Vlaanderen erin slaagt om zijn mobiliteitsknoop te ontwarren. Grote infrastructuurprojecten in combinatie met een continu stijgende vraag naar zowel goederen- als personenvervoer vormen het volgende decennium een extra uitdaging.

Datasharing, samenwerking binnen en overheen de logistieke ketens, autonome voer- en vaartuigen, innovatieve overslagtechnieken, en hyperloops dragen bij tot maximale efficiëntie en optimale benutting van de capaciteit.

De ambitie is om van Vlaanderen een excellent ontsloten logistieke topregio in Europa te maken.

Roadmaps

Last Mile

Last Mile

De last mile vormt één van de grootste logistieke uitdagingen. De groei van de ‘on demand’ economie botst met een snel veranderende omgeving waar verschillende actoren dezelfde ruimte innemen en met de ecologische realiteit. Oplossingen voor de ‘last mile’ complexiteiten dringen zich op. Focus ligt hierbij op een betere benutting van ruimte, ontwikkeling van nieuwe managementmodellen en operationele excellentie. Hierbij zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan nieuwe vormen van waardecreatie om dergelijke oplossingen een duurzaam karakter te geven.

De ambitie is om ‘last mile’ logistiek in Vlaanderen op de meest economische en duurzame manier te integreren in de gehele supply chain.

Roadmaps

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL