en
        |  en

VIL Nieuws

Request for Proposal SWITCH ‘Werkplekuitwisseling voor werknemers’

VIL wenst als Speerpuntcluster Logistiek te participeren aan de oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) m.b.t. ‘werkplekuitwisseling voor werknemers’. De focus van deze ESF-oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan. VIL wenst voor dit project beroep te doen op een gespecialiseerde dienstverlener en schrijft hiervoor een Request for Proposal uit.

Rapport Fresh Food Logistics beschikbaar

De resultaten van het VIL-project ‘Fresh Food Logistics’ zijn bekend. Wie er niet bij was op het slotevent, maar wel benieuwd is naar oplossingsrichtingen om voedselverspilling in de distributieketen te verminderen, kan het rapport raadplegen via onze website. VIL-leden kunnen het gratis downloaden via de VIL kennisbibliotheek, niet leden kunnen het aankopen via de webshop. Veel leesplezier!

PERSBERICHT: Samenwerking en transparantie cruciaal voor het aanpakken van voedselverlies

Er gaat nog te veel verse voeding verloren in de distributieketen. VIL bracht in het project ‘Fresh Food Logistics’ de knelpunten over alle schakels in de logistieke keten in kaart en werkte samen met elf deelnemende bedrijven oplossingsrichtingen uit. De belangrijkste knelpunten bleken silodenken, forecasting en het steeds uitgebreidere assortiment in de winkels.
VIL stelt op 26 juni de resultaten voor in de Communicatieloft in Gent.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten Meer nieuws »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!