BILOG

In het project BILOG zullen VIL en UHasselt een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

Elke dag worden er in logistieke bedrijven beslissingen genomen, over aankopen, offertes, investeringen in duurzame technologie, strategie of business development, enz.
Idealiter zijn dergelijke beslissingen steeds goed onderbouwd met cijfermateriaal zodat de impact op het bedrijf gedetailleerd kan worden berekend. De praktijk loopt het vaak anders en komt men niet toe aan besluitvorming op basis van deze Business Intelligence (BI).

Vele bedrijven beschikken immers niet over deze nodige digitale gegevens of ze kunnen de data waarover ze wel beschikken niet efficiënt verzamelen en gebruiken bij rapportering (bv. van duurzaamheid of nacalculatie). Gebruik van data die aanwezig is bij partners vormt een nog grotere uitdaging.

Doelstelling

In het project BILOG zal VIL een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt. Deze methode zal aangeven hoe data kan verzameld en ontsloten worden en hoe u gebruik kan maken van bestaande BI-tools om deze data te analyseren en visualiseren.
Deze data kunnen gebruikt worden als basis voor betere commerciële beslissingen in het bedrijf of voor rapporteringen zoals duurzaamheidsverslagen.

Opportuniteiten

  • Een actueel inzicht in de rentabiliteit van opdrachten en contracten zorgt voor betere bedrijfsprestaties op het einde van de rit.
  • Betere toegang tot relevante data, maakt duurzaamheidsrapportering haalbaar voor alle bedrijven.

Concrete activiteiten

  • Nagaan welke data nodig is en welke beschikbaar, in welke systemen. Welke datasets zijn noodzakelijk voor analyse, rapportering en
    beleidsbeslissingen.
  • Ontwikkelen van een BI-methodologie voor logistieke (KMO) bedrijven, gebruikmakend van bestaande BI-systemen.
    Hierbij focussen we op: rendement, duurzaamheid en strategische beslissingen.
  • Uitwerking van 2 Proof-of-Concepts, in samenwerking met deelnemende bedrijven.
  • Inzicht geven in mogelijkheden van business intelligence en ontwikkelen van een stappenplan voor implementatie.

Praktisch

Start: januari 2023
Einde: eind 2024

Projectdeelnemers

19 bedrijven: BDO Advisory, Bmatix, BOMA, Comax, DataSense, Famiflora – FamiTrans, Haesaerts Intermodal, IVBO, Multimodal Transports & Logistics (MTL), Nolmans Retail Support (Toychamp), Opslag en Distributie Ter Haeghe (ODTH), Seabird, TLCC, Transics International, Van De Velde, VPD, Vintra, Tailormade Logistics (TML) en Qargo.

 

 

 

 


Projectpartner

UHasselt


 
 


Meer weten?

Contacteer Stef Claes (stef.claes@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL