BILOG

In het project BILOG zullen VIL en UHasselt een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt.

status: In voorbereiding | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

Elke dag worden er in logistieke bedrijven beslissingen genomen, over aankopen, offertes, investeringen in duurzame technologie, strategie of business development, enz.
Idealiter zijn dergelijke beslissingen steeds goed onderbouwd met cijfermateriaal zodat de impact op het bedrijf gedetailleerd kan worden berekend. De praktijk loopt het vaak anders en komt men niet toe aan besluitvorming op basis van deze Business Intelligence (BI).

Vele bedrijven beschikken immers niet over deze nodige digitale gegevens of ze kunnen de data waarover ze wel beschikken niet efficiënt verzamelen en gebruiken bij rapportering (bv. van duurzaamheid of nacalculatie). Gebruik van data die aanwezig is bij partners vormt een nog grotere uitdaging.

Doelstelling

In het project BILOG zal VIL een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt. Deze methode zal aangeven hoe data kan verzameld en ontsloten worden en hoe u gebruik kan maken van bestaande BI-tools om deze data te analyseren en visualiseren.
Deze data kunnen gebruikt worden als basis voor betere commerciële beslissingen in het bedrijf of voor rapporteringen zoals duurzaamheidsverslagen.

Opportuniteiten

  • Een actueel inzicht in de rentabiliteit van opdrachten en contracten zorgt voor betere bedrijfsprestaties op het einde van de rit.
  • Betere toegang tot relevante data, maakt duurzaamheidsrapportering haalbaar voor alle bedrijven.

Concrete activiteiten

  • Nagaan welke data nodig is en welke beschikbaar, in welke systemen. Welke datasets zijn noodzakelijk voor analyse, rapportering en
    beleidsbeslissingen.
  • Ontwikkelen van een BI-methodologie voor logistieke (KMO) bedrijven, gebruikmakend van bestaande BI-systemen.
    Hierbij focussen we op: rendement, duurzaamheid en strategische beslissingen.
  • Uitwerking van 2 Proof-of-Concepts, in samenwerking met deelnemende bedrijven.
  • Inzicht geven in mogelijkheden van business intelligence en ontwikkelen van een stappenplan voor implementatie.

Praktisch

Start | Einde:  van eind 2022 tot eind 2024

Onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Meer weten?

Doelgroep

• Logistieke dienstverleners (alle modi van transport, warehousing)

• Verladers, retailers

• Aanbieders van BI-tools en services daarrond

• Consultants

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL