en
        |  en

Privacyverklaring

VIL hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de reglementaire bepalingen.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, en hoe VIL die gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle websites die onder het beheer van VIL vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u een VIL-evenement bijwoont.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens.  VIL wil duidelijk zijn over de gegevens die verzameld worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Lees deze kennisgeving aandachtig, zodat u weet hoe VIL de door u verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen.

Deze database is niet toegankelijk voor derden en wordt ook niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld van derden, met uitzondering van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) dat beperkte bedrijfsgegevens opvraagt voor de controle van de cofinanciering en bedrijfssubsidies.

 

1) Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor deze verwerking is VIL vzw, met zetel te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0480185038.

De Data Protection Officers van VIL kan u bereiken via privacy@vil.be .

VIL zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 

 

2) Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gegevens die u ons verstrekt

VIL verzamelt gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer, jobfunctiegegevens en e-mailadres; bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze mailinglijst, voor een van onze events, een rapport bestelt via onze webshop of een aanvraag doet om uw bedrijf lid te maken van VIL.

 

Gegevens die we automatisch verzamelen

Bij uw bezoek aan onze websites wordt online informatie verzameld via cookies. Dit helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren.  

 

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

VIL kan ook informatie over u ontvangen via derden. Bijvoorbeeld wanneer een collega u inschrijft voor een event. VIL beschermt gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

 

Gegevens van kinderen

VIL richt zich niet tot en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, worden er geen persoonsgegevens van kinderen onder de zestien verzameld of gevraagd.

 

Bijzondere persoonsgegevens

VIL verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

 

3) Interacties met VIL

 

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, zijn verschillende momenten uitgelicht, waarop VIL mogelijk persoonsgegevens kan verzamelen. De interacties met VIL zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Lidmaatschap

Het VIL lidmaatschap richt zich niet tot particulieren, enkel bedrijven, verenigingen of kennisinstellingen kunnen lid worden van VIL. Indien u een aanvraag wenst in te dienen om uw bedrijf of organisatie lid te maken van VIL, dient u het aanvraagformulier in te vullen op onze website.

VIL verzamelt: naam bedrijf/organisatie, rechtsvorm, aantal werknemers, facturatiegegevens, activiteit, website, naam primaire contactpersoon, functietitel primaire contactpersoon, e-mailadres primaire contactpersoon, telefoonnummer.

Waarom: VIL heeft twee types leden: effectieve leden en toegetreden leden. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor en lidmaatschap en welk type, hebben wij uw bedrijfsgegevens nodig. Om de juiste persoon in uw bedrijf op de hoogte te kunnen houden vragen wij om de contactgegevens van een primaire contactpersoon in het bedrijf. Indien meerdere medewerkers van uw bedrijf op de hoogte willen blijven van onze activiteiten, kan u ons hun gegevens bezorgen via onze website of via het e-mailadres informatie@vil.be.

Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de website en in ander promotiemateriaal.

 

Informatie over VIL zoeken

Als u meer informatie over VIL zoekt, kunt u een van onze websites bezoeken (www.vil.be, www.multimodaal.vlaanderen, www.vil-summit.be), bellen met een van onze medewerkers, een fysiek bezoek aan een van onze evenementen of een ontmoeting met een van onze medewerkers. Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, kan u vrijwillig uw naam en e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen ook online informatie over u verzamelen via cookies bij uw bezoek aan onze websites.

VIL verzamelt:  IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom: Deze analytische data helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren.

 

Inschrijven voor VIL event

Indien u een van onze events wilt bijwonen, vragen wij u een inschrijvingsformulier op onze website in te vullen.

VIL verzamelt: bedrijfsnaam, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en facturatiegegevens.

Waarom: Om uw inschrijving juist te registreren hebben wij uw naam, bedrijfsnaam en functietitel nodig. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van het event en om u enkele dagen voordien een definitieve bevestigingsmail te sturen met daarin alle praktische details (zoals routebeschrijving en parkeermogelijkheden). VIL vraagt uw facturatiegegevens op om u een factuur te sturen indien u het event niet gratis mag bijwonen.

 

Inschrijven voor onze mailinglijst

Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten (events en nieuwsbrieven), kan u zich via onze website inschrijven.

VIL verzamelt: naam, e-mailadres en bedrijfsnaam (optioneel).

Waarom: VIL heeft deze gegevens nodig om u te kunnen bereiken. Alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events worden per e-mail verstuurd.

 

Webshop

Indien u kennisdocumenten aankoopt via onze webshop, vragen we u om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

VIL verzamelt: naam, bedrijfsnaam (optioneel), adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom: VIL gebruikt deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Let op: VIL slaat geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens wordt uitsluitend gebruikt in verband met uw aankoop.

 

Contact met een VIL medewerker

Indien u contact legt met een VIL-medewerker en u hem of haar uw visitekaartje geeft, zal VIL deze gegevens bewaren in zijn database. Na de ontmoeting met één van onze medewerkers zal u een e-mail ontvangen met daarin de vraag of u op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten. Enkel wanneer uw deze vraag instemmend beantwoord, door een klik op de bevestiging, zullen uw gegevens opgenomen worden in onze mailinglijst. Indien u dit niet doet, zal u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze events niet ontvangen.

VIL verzamelt: de gegevens die op uw visitekaartje vermeld staan: naam, bedrijf, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel adres.

Waarom: Om u in het kader van een samenwerking vlot te kunnen bereiken en u de mogelijkheid te geven onze activiteiten verder te volgen.

 

4) Uw rechten als betrokkene

 

U heeft steeds het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw gegevens op elk moment laten aanpassen, vervolledigen of verwijderen. U kan ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar privacy@vil.be.

Indien u geen e-mails meer van VIL wenst te ontvangen kan u zich op elk moment uit onze mailinglijst uitschrijven door een e-mail te sturen naar informatie@vil.be of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die u onderaan iedere VIL mailing kan vinden.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!