Lid worden

Soorten leden

Afhankelijk van de aard van uw activiteiten wordt u hetzij effectief, hetzij toegetreden lid van VIL  (zie VIL Statuten Belgisch Staatsblad – augustus 2018 ).

Effectieve leden

Logistieke dienstverleners, verladers en retailers in Vlaanderen. Deze bedrijven zijn de primaire doelgroep van VIL en bijgevolg ook stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun bijdrage varieert in functie van de grootte van de onderneming.

 •   < 100 werknemers
€ 575/kalenderjaar
 •  101 – 250 werknemers
€ 875/kalenderjaar
 •  251 – 1000 werknemers
€ 1.150/kalenderjaar
 • > 1000 werknemers
€ 1.500/kalenderjaar

Toegetreden leden

Bedrijven en kennisinstellingen die met logistiek te maken hebben en die belangstelling tonen voor de activiteiten van VIL (bv. infrastructuurbeheerders, IT leveranciers, consultants, real estate ondernemingen, hogescholen, startups, …). Voor de toegetreden leden bedraagt het lidgeld forfaitair € 1.150 per kalenderjaar, met uitzondering van de logistieke startups die kunnen genieten van een verlaagd tarief van 350 euro/kalenderjaar gedurende een periode van twee jaar.


Registreren

Overtuigd om lid te worden van VIL? Schrijf uw bedrijf in door onderstaande gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een factuur toegestuurd. Na ontvangst van betaling kan u genieten van alle voordelen van het VIL lidmaatschap.

  Naam bedrijf of kennisinstelling*

  Activiteit*

  Specifieer andere (indien van toepassing)

  Rechtsvorm*

  Aantal werknemers*
  < 100 werknemers101 - 250 werknemers251 - 1000 werknemers> 1000 werknemers

  Adres maatschappelijke zetel*

  Website*

  BTW-nummer*

  PO-nummer verplicht*
  JaNeen

  *Indien van toepassing: gelieve uw PO-nr of bestelbon te bezorgen aan klantenboekhouding@vil.be

  Opmerkingen PO-nummer/bestelbon

  Facturatieadres (indien afwijkend van de maatschappelijke zetel)

  Facturatie voornaam en naam contactpersoon*

  Facturatie e-mailadres*

  Voornaam en naam primaire contactpersoon*

  Functie*

  E-mailadres*

  Tel nummer direct*

  GSM

  Opmerkingen?

  Lidmaatschap*
  Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de website.
  Lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari-december).
  Afhankelijk van het tijdstip van toetreding wordt de ledenbijdrage pro rata berekend waarbij een begonnen maand geldt als een volledige maand.
  De bedragen van de lidgelden kunnen conform de statuten geïndexeerd worden.
  Het lidmaatschap wordt jaarlijks (in januari) automatisch verlengd voor een volledig jaar.
  Indien u geen lid meer wenst te blijven, dan volstaat een schriftelijke bevestiging of e-mail naar info@vil.be met de reden van het ontslag.
  Het ontslag dient uiterlijk in de maand december betekend te worden.

  Voor akkoord

  Uw naam*

  Privacy*
  Uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) en louter bestemd voor gebruik door VIL.
  De VIL database is niet toegankelijk voor derden, met uitzondering van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat beperkte bedrijfsgegevens opvraagt voor de controle van de cofinanciering en bedrijfssubsidies.
  VIL heeft uw toestemming om deze gegevens te gebruiken voor zijn website, nieuwsbrief, mailings, en andere informatiedragers.

  Voor akkoord

  Uw naam*

  VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

  Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
  T: +32 (0) 3 229 05 00
  E: info@vil.be
  BTW: BE 0480.185.038
  IBAN: BE59 0014 0122 5826
  BIC: GEBABEBB

  VIL
  VIL