Lid worden

Soorten leden

Afhankelijk van de aard van uw activiteiten wordt u hetzij effectief, hetzij toegetreden lid van VIL  (zie VIL Statuten Belgisch Staatsblad).

Effectieve leden

Logistieke dienstverleners, verladers/producenten en retailers in Vlaanderen. Deze bedrijven zijn de primaire doelgroep van VIL en bijgevolg ook stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun bijdrage varieert in functie van de grootte van de onderneming.

 •   < 100 werknemers
€ 650/kalenderjaar
 •  101 – 250 werknemers
€ 975/kalenderjaar
 •  251 – 1000 werknemers
€ 1.300/kalenderjaar
 • > 1000 werknemers
€ 1.700/kalenderjaar

Alle bijdragen zijn exclusief btw.


Toegetreden leden

Kennisinstellingen, bedrijven ex-Vlaanderen en bedrijven die onrechtstreeks met logistiek te maken hebben en belangstelling tonen voor de activiteiten van VIL (bv. infrastructuurbeheerders, IT leveranciers, consultants, real estate ondernemingen, opleidingscentra, startups, …).

 • Voor de toegetreden leden bedraagt het lidgeld forfaitair € 1.300/kalenderjaar.
 • Voor de toegetreden leden wordt geen gradatie gehanteerd, met uitzondering van de logistieke startups voor wie een verlaagd tarief geldt van 400/kalenderjaar.
  Startups zijn jonge ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.
  Zij brengen een disruptief of vernieuwend idee waarbij een product of dienst dat schaalbaar en herhaalbaar is, wordt gemaakt of in de markt wordt gezet middels nieuwe technologie/innovatie, innovatieve processen, nieuwe business modellen, … .

Alle bijdragen zijn exclusief btw.


Overtuigd om lid te worden van VIL?

Registreer uw bedrijf door onderstaande gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een factuur toegestuurd. Na ontvangst van betaling kan u genieten van alle voordelen van het VIL lidmaatschap.

Algemene voorwaarden

 • Door u lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de VIL-website.
 • Lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari-december). Afhankelijk van het tijdstip van toetreding wordt de ledenbijdrage pro rata berekend, waarbij een begonnen maand geldt als een volledige maand.
 • Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage kan conform de statuten geïndexeerd worden.
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks (in januari) automatisch verlengd voor een volledig jaar, behoudens in geval van schriftelijke opzegging via brief of e-mail (info@vil.be) uiterlijk in de maand december van het lopende kalenderjaar.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL