Lid worden

Soorten leden

Afhankelijk van de aard van uw activiteiten wordt u hetzij effectief, hetzij toegetreden lid van VIL  (zie VIL Statuten Belgisch Staatsblad – augustus 2018 ).

Effectieve leden

Logistieke dienstverleners, verladers en retailers in Vlaanderen. Deze bedrijven zijn de primaire doelgroep van VIL en bijgevolg ook stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun bijdrage varieert in functie van de grootte van de onderneming.

  •   < 100 werknemers
€ 575/kalenderjaar
  •  101 – 250 werknemers
€ 875/kalenderjaar
  •  251 – 1000 werknemers
€ 1.150/kalenderjaar
  • > 1000 werknemers
€ 1.500/kalenderjaar

Alle bijdragen zijn exclusief btw.


Toegetreden leden

Bedrijven en kennisinstellingen die met logistiek te maken hebben en die belangstelling tonen voor de activiteiten van VIL (bv. infrastructuurbeheerders, IT leveranciers, consultants, real estate ondernemingen, hogescholen, startups, …). Voor de toegetreden leden bedraagt het lidgeld forfaitair € 1.150/kalenderjaar, met uitzondering van de logistieke startups die kunnen genieten van een verlaagd tarief van 350 euro/kalenderjaar gedurende een periode van twee jaar.
Alle bijdragen zijn exclusief btw.


Overtuigd om lid te worden van VIL?

Registreer uw bedrijf door onderstaande gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een factuur toegestuurd. Na ontvangst van betaling kan u genieten van alle voordelen van het VIL lidmaatschap.


Registratie VIL Lidmaatschap

"*" geeft vereiste velden aan

Aantal werknemers/VTE's *(nazicht VIL)*
*voltijdse equivalenten
Adres maatschappelijke zetel*

Facturatiegegevens

Facturatieadres*
Bestelbon/PO-nummer verplicht?*
Facturatie contactpersoon*

Contactgegevens primaire contactpersoon voor VIL

Voornaam en achternaam*
Lidmaatschap voor akkoord*
Privacy voor akkoord*
U kan online ondertekenen met een muis of stylus.
MM slash DD slash JJJJ

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL