Hinterland Connectie

Onze zee- en luchthavens creëren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en welvaart, maar hun groei- en ontwikkelingspotentieel is sterk afhankelijk van de mate waarin Vlaanderen erin slaagt om zijn mobiliteitsknoop te ontwarren. Grote infrastructuurprojecten in combinatie met een continu stijgende vraag naar zowel goederen- als personenvervoer vormen het volgende decennium een extra uitdaging.

Datasharing, samenwerking binnen en overheen de logistieke ketens, autonome voer- en vaartuigen, innovatieve overslagtechnieken, en hyperloops dragen bij tot maximale efficiëntie en optimale benutting van de capaciteit.

De ambitie is om van Vlaanderen een excellent ontsloten logistieke topregio in Europa te maken.

Roadmaps

Autosup

AUTOSUP ondersteunt de transitie van supply chain knooppunten zoals havens, naar volledig geautomatiseerde hubs. De havens van Antwerpen en Triëst (Italië) zullen daarbij dienen als ‘living labs’. VIL levert de nodige expertise voor zowel de proces- als operationele automatisering van deze hubs, verzorgt de projectcommunicatie en de kennisdeling.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains, Hinterland Connectie | type: Europees

ReNEW

ReNEW (Resilience-centric smart, green, Networked EU Inland Waterways) wilt een sleutelrol spelen in de transitie van de binnenvaart – naar een slimme, groene, duurzame en klimaatbestendige sector. Het consortium bestaat uit partijen uit maar liefst 12 verschillende landen. Verschillende living labs zullen oplossingen testen, waaronder één in Gent. Hier wordt er een multimodale cityhub gebouwd, […]

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Hinterland Connectie | type: Europees

ATMP Logistics

In de farmaceutische sector is een gestroomlijnd proces van A tot Z de sleutel tot succes, zeker in het geval van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). De logistiek van deze aparte groep geneesmiddelen is complex omwille van de specifieke eisen inzake temperatuur, betrouwbaarheid en traceerbaarheid. Met het project ATMP Logistics wil VIL een antwoord bieden op deze uitdagingen.

status: Afgerond | thema: Hinterland Connectie, Last Mile | type: Regionaal

BOOSTLOG

Het doel van het project BOOSTLOG, waar VIL aan meewerkt, is het systematisch verzamelen van de resultaten van Research & Innovation projecten binnen de EU om hiermee de impact van deze projecten te vergroten.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains, Hinterland Connectie, Last Mile | type: Europees

DISpATch

Met dit project ‘Digital Twin for Synchromodal Transport’ willen VUB, VIL, de UHasselt en KU Leuven inzetten op synchromodaliteit om de groei van het goederenvervoer op te vangen. Concreet zal er een platform ontwikkeld worden dat via een Digital Twin-component een testomgeving creëert om synchromodaal transport binnen een risicovrije omgeving te simuleren.

status: In uitvoering | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

Trailer on Barge Shuttle

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ (TOBS) wil VIL een innovatief alternatief bieden in congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen door middel van een ro-ro (roll on – roll off) concept.

status: Afgerond | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

Log!Ville

Log!Ville is het landmark innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem in het Wetenschapspark van Niel. 

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains, Hinterland Connectie | type: Europees

Bouwhubs

De logistieke kosten in de bouw zijn aanzienlijk en door de toenemende mobiliteitsproblemen wordt het steeds moeilijker om leveringen op tijd op een werf krijgen. De oprichting van bouwhubs kan hiervoor een oplossing bieden. VIL start samen met het onderzoekscentrum voor de bouw (WTCB) het project ‘Bouwhubs’ om het logistieke concept van een bouwhub uit te werken en de testen.

status: Afgerond | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL