en
        |  en

Events

Slotevent Cambion

De deeleconomie is ontegensprekelijk in opmars en zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen in de economie.

Met het project Cambion onderzocht VIL of het principe van autodelen ook toe te passen is in de logistieke sector door middel van fleet sharing. Kunnen en willen bedrijven hun transportmiddelen delen op de momenten dat ze deze niet gebruiken om kosten te reduceren en extra omzet te genereren?
Het project focuste zich op zowel eigen vervoer als vervoer voor rekening van derden.

Waar zijn we aanwezig

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!