VIL als aanspreekpunt

VIL werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als hét aanspreekpunt voor de logistieke sector.

“Alle wegen leiden naar VIL. Onze Vlaamse logistieke industrie groeit en bloeit en VIL is daarbij een onmisbare partner.”
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits

Onze doelstelling is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de bedrijven.
VIL vertegenwoordigt bijna 600 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland.

Missie

VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren. Zo kan Vlaanderen haar positie als logistieke topregio in Europa  behouden en versterken.

WE MAKEN VAN VLAANDEREN DE EUROPESE DRAAISCHIJF IN DE WERELDWIJDE SUPPLY CHAIN
Duurzaam – Digitaal – Wendbaar

Lidmaatschap

Aansluiten bij VIL is kiezen voor competitiviteit, innovatie, betrokkenheid, know how, netwerking en nog veel meer.

Niet alleen verladers/retailers en logistieke dienstverleners, ook andere bedrijven en organisaties zijn overtuigd van de voordelen van het VIL-lidmaatschap. Bijna 600 bedrijven vormen samen de VIL community.

Logistiek: uw business, onze passie.

Join us!

Dienstverlening

VIL biedt een divers dienstenpakket aan.
Als erkende dienstverlener voor de kmo-portefeuille (DV.A211466 en DV.O211464) kunnen ondernemers subsidies krijgen voor de door VIL geleverde diensten.

Wij kennen de noden van de klant en zetten de juiste mensen op de juiste plaats.

Thema’s

VIL zet in op 4 thema’s waar het verschil gemaakt kan worden:

  • Digitale Transformatie
  • Groene Supply Chains
  • Hinterland Connectie
  • Last Mile

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van VIL bepaalt de strategie van de organisatie en waakt over het behalen van de doelstellingen en streefwaarden.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum 5 logistieke dienstverleners, maximum 5 verladers/‎retailers en maximum 5 strategische partners.

In de Raad van Bestuur kunnen ook waarnemers zetelen. Deze hebben enkel een raadgevende stem.

Adviesraad

VIL projecten moeten inspelen op de behoeften en noden die leven bij de logistieke bedrijven. Om te verzekeren dat de projecten daadwerkelijk de competitiviteit van onze bedrijven verhogen, worden de projectideeën voorafgaandelijk geëvalueerd door een adviesraad.

De adviesraad is samengesteld uit academici enerzijds en vertegenwoordigers uit de industrie anderzijds.

Team

Het VIL Team bestaat uit 30 gemotiveerde medewerkers.

Hier vindt u alle contactgegevens.

Downloads

Download hier:

  • de jaarverslagen
  • het logo
  • de statuten
  • het Good Governance Charter van VIL
  • het VIL Charter Duurzame Logistiek
  • Privacyverklaring van VIL

Log!Ville

Log!Ville is de naam van het toekomstige logistiek demonstratiecentrum van VIL in het Wetenschapspark van Niel.

Log!Ville wordt een landmark belevingsruimte met focus op logistiek in zijn totaliteit. Het democentrum komt aan de ingang van het Wetenschapspark en zal meer dan 2.500m² beslaan.

Multimodaal.Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen is het neutraal adviespunt van VIL dat bedrijven informeert en begeleidt bij het zoeken naar efficiënte en duurzame transportoplossingen.

Multimodaal.Vlaanderen heeft de ambitie om de voorspelde groei van het goederenvervoer mee op te vangen door efficiënter gebruik te maken van alle bestaande en toekomstige capaciteit en infrastructuur.

Lean and Green

Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen.

VIL ondersteunt en begeleidt bedrijven die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van 5 jaar.

LSI

De ‘Logistics Sustainability Index (LSI) is de eerste index die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf beoordeelt.

Deze jaarlijkse index is een krachtig instrument die een duurzaamheidsscore berekent op basis van een set van kwantitatieve en kwalitatieve criteria en indicatoren.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL