Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen, voert VIL projecten uit rond Collectieve Kennisontwikkeling en Kennistransfer (COOCK). ‘Collectief’ wil zeggen dat het project zich richt tot een groep van ondernemingen. 80 % van de projectkost wordt gesubsidieerd, 20 % wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven.

Daarnaast zet VIL ook in op innovatieve bedrijfsprojecten (onderzoek- en ontwikkelingsprojecten), multidisciplinaire onderzoeksprojecten, strategisch basisonderzoek en EU-projecten (Horizon Europe). Download hier onze subsidiebrochure.

Overzicht projecten – VIL

STRAUSS

In het onderzoeksproject STRAUSS gaan VIL, Universiteit Antwerpen, UHasselt, KU Leuven, 14 bedrijven en 4 steden een reeks algoritmen en modellen ontwikkelen om logistieke operaties in de steden te optimaliseren. Het project richt zich op vier belangrijke logistieke stromen binnen de stad: afvalinzameling, bouwlogistiek, horecaleveringen en leveringen van boodschappen aan huis.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

BIOloop

Het BIOloop-project wil een decision support tool ontwerpen om supply chain stromen van biomassa nevenstromen te analyseren en optimaliseren via geoptimaliseerde logistiek met als doel vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden met uiteindelijk als resultaat meer hoogwaardige biogebaseerde toepassingen voor verschillende industrieën. 

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Gleam NSR

GLEAM NSR wil steden helpen met duurzame logistiek te creëren en het ondersteunen van KMO’s die de transitie richting zero-emissie stadslogistiek doorgaan. VIL zal de Vlaamse steden helpen bij het opzetten van stakeholderplatformen, best practices verzamelen uit het binnen-en buitenland en de noden capteren vanuit de logistieke sector, met een speciale focus op KMO’s.

status: In uitvoering | thema: Last Mile | type: Europees

Fietslogistiek XXL

De ambitie van dit VIL-project is om de fietslogistiek te verbeteren door gebruik te maken van grotere types fietsen en aanhangers, geschikt voor o.a. palletvervoer. Ook wordt gekeken naar aangepaste structuren om grotere volumes te verwerken. Welke vrachtstromen kunnen deze nieuwe cargofietsen bedienen en hoe kunnen ze worden geïntegreerd in bestaande logistieke processen?

status: In voorbereiding | thema: Groene Supply Chains | type: Europees, Regionaal

Select4Care

Met het Select4Care-project willen Denuo en VIL een circulaire strategie voor single use kunststofmaterialen in ziekenhuizen bevorderen. Het project richt zich op selectieve inzameling, sortering, ontmanteling en hoogwaardige recyclage van materialen die niet hergebruikt kunnen worden.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Korte Keten Logistiek

Dit project streeft ernaar de activiteiten van land- en tuinbouwbedrijven in de korte keten te vergroten door middel van het verbeteren en professionaliseren van hun logistieke processen. Door logistieke optimalisatie wordt toegang tot nieuwe markten mogelijk gemaakt en zou het moeten resulteren in kostenverlaging en verbetering van de kwaliteit.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Floating Battery

Met het project ‘Floating battery’ willen VIL en Sirris  voor de binnenvaart een flexibele en duurzame oplossing uitwerken door het inzetten van batterijcontainers voor stroomvoorziening tijdens het aanmeren en als laadinfrastructuur voor batterij-elektrische schepen op ligplaatsen waar er geen vaste infrastructuur beschikbaar is.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

Duurzame Logistieke Terreinen

Met het project ‘Duurzame logistieke terreinen’ willen VIL, VITO en UAntwerpen de logistieke sector inspireren en stimuleren om logistieke terreinen en vastgoed duurzamer te maken. Dit door kosten- en ruimtebesparende samenwerking en de inzet van innovatieve technologieën.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

DISCO

DISCO (Data-driven, Integrated, Synchromodal, Collaborative and Optimized) onderzoekt mogelijkheden voor het veilig delen van data via data spaces in stadslogistiek.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

SETO

SETO ontwikkelt een innovatieve digitale oplossing waarmee autoriteiten in real-time toegang hebben tot alle benodigde informatie voor de slimme handhaving van transport- en veiligheidswetgeving met één klik.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

GREENLOG

Cooperative and Interconnected Green delivery solutions Het GREENLOG project onderzoekt nieuwe innovatieve methodes voor economisch, sociaal en ecologisch duurzame stadslogistiek. In dit project ligt de focus vooral op een betere samenwerking tussen alle spelers die deel uitmaken van het stadslogistieke ecosysteem. Binnen Vlaanderen slaan de steden Gent, Leuven en Mechelen de handen in elkaar om […]

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains, Last Mile | type: Europees

Subsidies voor bedrijven en onderzoeksinstellingen


Innovatie is belangrijk. Innovatie zorgt voor betere marges, voor een betere wereld. Maar innovatie is niet altijd even eenvoudig en succes is niet altijd gegarandeerd. En het vraagt een investering van u, in mensen en in tijd.

Daarom kan u beroep doen op de expertise van VIL én op een gereserveerd budget voor innovatieprojecten met betrekking tot logistiek!

Ontdek hier de voorwaarden

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL