en
        |  en

Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen, voert VIL projecten uit rond Collectieve Kennisontwikkeling en Kennistransfer (COOCK). ‘Collectief’ wil zeggen dat het project zich richt tot een groep van ondernemingen. 70 % van de projectkost wordt gesubsidieerd, 30 % wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven.

Daarnaast zet VIL ook in op innovatieve bedrijfsprojecten (onderzoek- en ontwikkelingsprojecten), multidisciplinaire onderzoeksprojecten, strategisch basisonderzoek en EU-projecten (H2020).

Projecten

Future Proof Warehousing

Met het project ‘Future Proof Warehousing’ biedt VIL bedrijven inzicht in de mogelijkheden van digitalisatie en automatisatie voor een efficiënt, veilig en futureproof magazijn. Het project moet bedrijven helpen om zinvolle keuzes te maken om hun magazijnen op een realistische manier te transformeren. VIL zal hiervoor een praktisch inzetbare selectie/keuze-tool ontwikkelen die bedrijven het transformatiepotentieel en de randvoorwaarden laat zien van het digitaliseren en/of automatiseren van bepaalde processen.

status: In opstart | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Hydrolog

In het project Hydrolog onderzoekt VIL de mogelijkheden van het gebruik van waterstof voor interne transportmiddelen. Door de uitwerking van een business model waarbij verschillende bedrijven beleverd worden door een mobiel waterstoftankstation, wil het project Hydrolog de transitie naar een kostenefficiënt gebruik van waterstof faciliteren.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Smart Driver Pass

Met het project ‘Smart Driver Pass’ wil VIL een basis app ontwerpen dat gericht is op toegangssystemen in de logistieke sector. Doel is een uniform, remote en contactloos Vlaams systeem voor het verschaffen van toegang aan chauffeurs tot bedrijfssites om te laden en te lossen.

status: In opstart | thema: Digitalisering | type: Regionaal

OptiPlan

Het project ‘OptiPlan’ beoogt het optimaliseren en het dynamisch maken van de plannings- en aanleverprocessen bij ophalingen en leveringen aan distributiecentra en magazijnen. Met dit project wil VIL het aantal wachturen en extra gereden kilometers reduceren en de werking van de laad- en leverzone van distributiecentra optimaal laten verlopen.  

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Sharing Logistics

Stilstand kost de logistieke sector handenvol geld. Het aantal assets en diensten dat niet voor 100% gedurende de dag benut wordt is eindeloos. Met het project ‘Sharing Logistics’ streeft VIL via de uitbouw van een webplatform een efficiëntere bezettingsgraad na van deze logistieke assets en diensten door het aanbod met de vraag te matchen.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Trailer on Barge Shuttle

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ (TOBS) wil VIL een innovatief alternatief bieden in congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen door middel van een ro-ro (roll on – roll off) concept.

status: In uitvoering | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Digital Gateway 2 Government

Met het project Digital Gateway 2 Government wil VIL IT-systemen ontwerpen die bijdragen tot een vlottere, gedigitaliseerde communicatie tussen enerzijds bedrijven die in de gateways betrokken zijn bij de import- en exportprocessen en anderzijds de betrokken overheidsdiensten.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

PaaS (Product as a Service) Logistics

Om tot een echte economie te komen moet onze manier van consumeren radicaal veranderen: van een verbruikseconomie naar een gebruikseconomie. VIL start met het project ‘PaaS (Product as a Service) Logistics’, dat de logistieke mogelijkheden van een service georiënteerd model onderzoekt.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

AR-VR Training for Logistics

AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality) zijn disruptieve technologieën die een hele transformatie op gang zetten in de manier waarop we morgen zullen communiceren en samenwerken.
VIL start een project op dat de mogelijkheden van deze technologie voor logistieke trainingen onderzoekt.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

OptiCharge

Het laden en lossen van vrachtwagens is een manueel tijdsintensief proces. Vrachtwagenchauffeurs wachten jaarlijks een aanzienlijk aantal uren bij magazijnen om te laden of te lossen. Langs de kant van de verladers worden laad- en losoperaties als een noodzakelijk kwaad gezien. Het VIL project OptiCharge zal onderzoeken hoe laad- en losprocessen efficiënter kunnen verlopen door middel van automatisering.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!