en
        |  en

Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen, voert VIL projecten uit rond Collectieve Kennisontwikkeling en Kennistransfer (COOCK). ‘Collectief’ wil zeggen dat het project zich richt tot een groep van ondernemingen. 70 % van de projectkost wordt gesubsidieerd, 30 % wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven.

Daarnaast zet VIL ook in op innovatieve bedrijfsprojecten (onderzoek- en ontwikkelingsprojecten), multidisciplinaire onderzoeksprojecten, strategisch basisonderzoek en EU-projecten (H2020).

Projecten

AI4Cast

In het project “AI4Cast” willen HOWest, Sirris en VIL samen onderzoeken hoe Artificiele Intelligentie kan worden ingezet voor het beter voorspellen en plannen van de supply chains.

status: In opstart | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Re2LiVE

In het interclusterproject “Re2LiVe” wil VIL samen met zijn partners (Sirris, SIM, VITO, Flux50, VUB) onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen. De recyclage van dergelijke batterijen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Logigrid

In het project ‘Logigrid’ willen VIL en Flux50 als speerpuntclusters voor de logistieke- en energiesector samen onderzoeken hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen bij de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en haar transitie naar hernieuwbare energie.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Future Proof Warehousing

Met het project ‘Future Proof Warehousing’ biedt VIL bedrijven inzicht in de mogelijkheden van digitalisatie en automatisatie voor een efficiënt, veilig en futureproof magazijn. Het project moet bedrijven helpen om zinvolle keuzes te maken om hun magazijnen op een realistische manier te transformeren. VIL zal hiervoor een praktisch inzetbare selectie/keuze-tool ontwikkelen die bedrijven het transformatiepotentieel en de randvoorwaarden laat zien van het digitaliseren en/of automatiseren van bepaalde processen.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Hydrolog

In het project Hydrolog onderzoekt VIL de mogelijkheden van het gebruik van waterstof voor interne transportmiddelen. Door de uitwerking van een business model waarbij verschillende bedrijven beleverd worden door een mobiel waterstoftankstation, wil het project Hydrolog de transitie naar een kostenefficiënt gebruik van waterstof faciliteren.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Smart Driver Pass

Met het project ‘Smart Driver Pass’ wil VIL een basis app ontwerpen dat gericht is op toegangssystemen in de logistieke sector. Doel is een uniform, remote en contactloos Vlaams systeem voor het verschaffen van toegang aan chauffeurs tot bedrijfssites om te laden en te lossen.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

OptiPlan

Het project ‘OptiPlan’ beoogt het optimaliseren en het dynamisch maken van de plannings- en aanleverprocessen bij ophalingen en leveringen aan distributiecentra en magazijnen. Met dit project wil VIL het aantal wachturen en extra gereden kilometers reduceren en de werking van de laad- en leverzone van distributiecentra optimaal laten verlopen.  

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Sharing Logistics

Stilstand kost de logistieke sector handenvol geld. Het aantal assets en diensten dat niet voor 100% gedurende de dag benut wordt is eindeloos. Met het project ‘Sharing Logistics’ streeft VIL via de uitbouw van een webplatform een efficiëntere bezettingsgraad na van deze logistieke assets en diensten door het aanbod met de vraag te matchen.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Trailer on Barge Shuttle

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ (TOBS) wil VIL een innovatief alternatief bieden in congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen door middel van een ro-ro (roll on – roll off) concept.

status: In uitvoering | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal

Digital Gateway 2 Government

Met het project Digital Gateway 2 Government wil VIL IT-systemen ontwerpen die bijdragen tot een vlottere, gedigitaliseerde communicatie tussen enerzijds bedrijven die in de gateways betrokken zijn bij de import- en exportprocessen en anderzijds de betrokken overheidsdiensten.

status: In uitvoering | thema: Digitalisering | type: Regionaal

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!