Duurzame Logistieke Terreinen

Met het project ‘Duurzame logistieke terreinen’ willen VIL, VITO en UAntwerpen de logistieke sector inspireren en stimuleren om logistieke terreinen en vastgoed duurzamer te maken. Dit door kosten- en ruimtebesparende samenwerking en de inzet van innovatieve technologieën.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De logistiek is een groeisector voor onze regio, uiterst gunstig gelegen ten opzichte van het Europese hinterland. De groei van de logistieke volumes vertaalt zich in een stijgende vraag naar infrastructuur, terreinen en gebouwen. Zo ontstaat een spanningsveld met andere, maatschappelijke beleidsambities zoals de Vlaamse ‘Bouwshift’ en de ‘Blue Deal’ en de Europese klimaat- en natuurdoelstellingen.

Dit spanningsveld zorgt voor een toenemende bedrijfseconomische impact bij de betrokken bedrijven.  Stijgende grond- en grondstofprijzen in combinatie met strengere bouwvoorschriften en milieueisen dwingen de logistiek om de visie op het logistieke terrein te herzien. Door bewuster om te gaan met deze ruimte, duurzamer te bouwen en in te richten en bepaalde functies van het terrein te gaan delen kan de maatschappelijke impact beperkt worden.

Integrale duurzaamheidsvisie

In project wordt een integrale duurzaamheidsvisie ontwikkeld voor de lange termijn, maar ook praktische adviezen, een stappenplan en samenwerkings- en businessmodellen waarmee bedrijven, individueel of collectief aan de slag kunnen om de visie te verwezenlijken, in hun eigen economisch en ons aller maatschappelijke belang. Het project behandelt het dagelijkse gebruik en kleine investeringen door de bedrijven, maar ook op de (her)ontwikkeling en renovatie van vastgoed en terreinen door projectontwikkelaars en terreinbeheerders.

 

Opportuniteiten

  • De interdisciplinaire aanpak van het project biedt de deelnemers een ruim zicht op de verschillende duurzaamheidsaspecten die samenkomen in het logistieke terrein en voorziet hen van kennis en inzichten om onderbouwde beslissingen te nemen op korte en lange termijn
  • Het project zal voor de diverse duurzaamheidsuitdagingen oplossingen voorstellen op technologisch vlak, maar ook door samenwerking tussen bedrijven en aantonen hoe een dergelijke samenwerking op het terrein best wordt georganiseerd

Concrete activiteiten

  • In kaart brengen van best practices en delen van technische en academische kennis binnen de domeinen ontwerp en ruimtelijke ordening, ruimtegebruik, waterbeheer, circulaire ontwikkeling en biodiversiteit
  • Consolidatie van de verworven inzichten en vertaling naar effectieve toepassing op logistieke terreinen en gebouwen
  • Uitwerken van geschikte business modellen en beheerstructuren om samenwerking inzake duurzaamheid op logistieke terreinen te stimuleren.
  • Uitwerken van pilootprojecten in samenwerking met de deelnemende partijen
  • Opstellen van een visie met transitiepaden om te komen tot duurzame logistieke terreinen in Vlaanderen op lange termijn en een stappenplan met concrete adviezen voor de betrokken bedrijven

Praktisch

Start: januari 2024
Einde: juni 2026

Projectdeelnemers

12 bedrijven: B-architecten, Blue Gate Antwerp/Bopro, Castelein Logistics, CityD-WES, Deny Logistics, HelloWater, OMGEVING, Pidpa, POM Antwerpen, POM West-Vlaanderen, Prologis Belgium en Ziegler.


 


Meer weten?

Contacteer Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL