GREENLOG

Cooperative and Interconnected Green delivery solutions

Het GREENLOG project onderzoekt nieuwe innovatieve methodes voor economisch, sociaal en ecologisch duurzame stadslogistiek. In dit project ligt de focus vooral op een betere samenwerking tussen alle spelers die deel uitmaken van het stadslogistieke ecosysteem. Binnen Vlaanderen slaan de steden Gent, Leuven en Mechelen de handen in elkaar om samen één groot “Flanders Living Lab” te organiseren waarbij er geëxperimenteerd zal worden met de implementatie van een LaaS (“Logistics as a Service”) platform dat de verschillende spelers binnen de stedelijke logistiek moet verbinden.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains, Last Mile | type: Europees

Dit Horizon Europe-project GREENLOG wil het stadslogistieke ecosysteem verduurzamen en hierin rekening houden met economische, ecologische en sociale aspecten. Hierbij worden verschillende ideeën gecombineerd en getest. Enkele van die ideeën zijn: cargofietsen, pakketleveringen in combinatie met openbaar vervoer en autonome voertuigen.

Dit project vindt plaats in 5 steden of regio’s: Athene, Barcelona, Vlaanderen, Oxfordshire en Ispra. Verder is het bij dit project belangrijk om te kijken of de geteste oplossingen ook in andere steden werken en dit wordt getest door samen te werken met 3 andere steden: Arad (Roemenië), Helsinborg (Zweden) en Valga (Estland). 

Het project wil ook alle belanghebbende spelers van de stedelijke logistiek (consumenten, stadsbestuur, transporteurs…) in elke stad betrekken binnen de pilootprojecten. Op deze manier kan er van ideeën gewisseld worden en samengewerkt worden tussen de publieke en private sector.

The Flemish Living Lab

Het Vlaamse pilootproject bestaat uit het testen van een innovatief Logistics-as-a-Service platform in drie steden: Gent, Mechelen en Leuven. Hoewel de drie steden uniek zijn, delen ze de overtuiging om lage/nul-emissiezones voor stedelijk vrachtvervoer in te voeren. De steden willen de spelers van de stedelijke logistieke keten helpen met deze indringende maatregelen, door hen in contact te brengen met duurzame alternatieve leveropties.

De uitdaging

Voor het Vlaamse pilootproject worden de volgende uitdagingen gedefinieerd:

  • Het gebruik van een uniform LaaS-platform implementeren in verschillende steden met de mogelijkheid om hun eigen beleid en bedrijfsregels te integreren, waarvan de methodologie overdraagbaar is naar andere steden
  • Meer duurzame, datagedreven alternatieve leveropties voorstellen aan de betrokken partijen
  • Uitzoeken hoe het gebruik van deze alternatieven kan worden gemotiveerd, met een toolkit voor het opmaken van incentives en beleid

Het doel

Het project ontwikkelt en implementeert een Logistics-as-a-Service platform, waar gegevens over stadslogistiek gebruikt worden om vraag en aanbod met elkaar te koppelen.

Verder zal er ook een overdraagbare handleiding worden gemaakt om een functioneel LaaS-platform te implementeren bij steden. Dat zowel logistieke vraag en aanbod verbindt en ook verschillende niveaus van beleidscontrole mogelijk maakt.

Praktisch

Start: januari 2023
Totale doorlooptijd : 42 maanden

Meer weten?

Contacteer Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL