en
        |  en

Steunmaatregelen

Agentschap Innoveren & Ondernemen

www.vlaio.be

Agentschap Innoveren & OndernemenHet Agentschap Innoveren & Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. 
Bedrijfsadviseurs van VLAIO begeleiden bedrijven op maat in hun zoektocht naar subsidies en/of de versterking van hun competenties.

Ondernemers kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800 20 555 of via mail: info@vlaio.be.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies, die worden ingekocht bij erkende dienstverleners, waaronder VIL. Dankzij deze erkenning (DV.A211466 en DV.O211464) kunnen ondernemers bovendien overheidssteun krijgen voor onze adviesdiensten en trainingen.

Lancering Werkbaarheidscheque en verhoging Kmo-portefeuille in 2019
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de lancering van de subsidieoproepen Werkbaarheidscheque en de verhoging van de Kmo-portefeuille 2019.
De oproep werkbaarheidscheque voor organisaties zal van 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 beschikbaar zijn, waarbij alle ondernemingen maximaal 3 keer beroep kunnen doen op deze cheques, met een plafond van 10.000 euro. Daarnaast moet elke organisatie ook eigen cofinanciering inbrengen.

Met deze cheque kunnen organisaties een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen; en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting, waarbij de begeleiding ook kan inhouden: rapporteren over de werkbaarheid, opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan en de monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk. De verhoging Kmo-portefeuille zal in dezelfde periode beschikbaar zijn waarbij alle kmo’s die aan de criteria voldoen beroep kunnen doen op deze maatregel maar dit tot het plafond van 5.000 euro per kmo bereikt is. De verhoging kan gebruikt worden voor het aankopen van advies en opleiding.

Meer informatie over deze steunmaatregel: www.kmo-portefeuille.be of neem contact op met Sabine De Neef (sabine.deneef@vil.be of 03/229 05 01).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!