en
        |  en

Steunmaatregelen

Subsidiemogelijkheden via VIL voor bedrijven en onderzoeksinstellingen

Via het VIL-budget kunnen zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen hun project laten financieren.

Benieuwd welke steun u via VIL kan genieten als uw projectidee aansluit bij de strategie van onze cluster? Neem dan aandachtig deze folder door.

Nog vragen of behoefte aan begeleiding?
Neem dan contact met Eddy Hagen, Innovatiecoach VIL op het nummer: 03/229 05 37
of via mail: (eddy.hagen@vil.be).

Agentschap Innoveren & Ondernemen

www.vlaio.be

Agentschap Innoveren & Ondernemen

VLAIO, het Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen, heeft een team bedrijfsadviseurs die u helpen in uw zoektocht naar subsidies via de reguliere kanalen die bestaan naast de subsidies via VIL.

Volgende bedrijfsadviseurs werden specifiek voor VIL en bijgevolg de logistieke sector aangesteld:

Nog vragen?
Neem contact met Eddy Hagen, VIL- Innovatiecoach, op het nummer: 03/229 05 37
of via mail: eddy.hagen@vil.be.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies, die worden ingekocht bij erkende dienstverleners, waaronder VIL. Dankzij deze erkenning (DV.A211466 en DV.O211464) kunnen ondernemers bovendien overheidssteun krijgen voor onze adviesdiensten en trainingen.

Lancering Werkbaarheidscheque en verhoging Kmo-portefeuille in 2019
Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de lancering van de subsidieoproepen Werkbaarheidscheque en de verhoging van de Kmo-portefeuille 2019.
De oproep werkbaarheidscheque voor organisaties zal van 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 beschikbaar zijn, waarbij alle ondernemingen maximaal 3 keer beroep kunnen doen op deze cheques, met een plafond van 10.000 euro. Daarnaast moet elke organisatie ook eigen cofinanciering inbrengen.

Met deze cheque kunnen organisaties een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen; en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting, waarbij de begeleiding ook kan inhouden: rapporteren over de werkbaarheid, opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan en de monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk. De verhoging Kmo-portefeuille zal in dezelfde periode beschikbaar zijn waarbij alle kmo’s die aan de criteria voldoen beroep kunnen doen op deze maatregel maar dit tot het plafond van 5.000 euro per kmo bereikt is. De verhoging kan gebruikt worden voor het aankopen van advies en opleiding.

Meer informatie over deze steunmaatregel: www.kmo-portefeuille.be of neem contact op met Eddy Hagen op het nummer 03 229 05 37 of via mail eddy.hagen@vil.be.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!