Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen, voert VIL projecten uit rond Collectieve Kennisontwikkeling en Kennistransfer (COOCK). ‘Collectief’ wil zeggen dat het project zich richt tot een groep van ondernemingen. 80 % van de projectkost wordt gesubsidieerd, 20 % wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven.

Daarnaast zet VIL ook in op innovatieve bedrijfsprojecten (onderzoek- en ontwikkelingsprojecten), multidisciplinaire onderzoeksprojecten, strategisch basisonderzoek en EU-projecten (Horizon Europe). Download hier onze subsidiebrochure.

Overzicht projecten – VIL

ReNEW

ReNEW (Resilience-centric smart, green, Networked EU Inland Waterways) wilt een sleutelrol spelen in de transitie van de binnenvaart – naar een slimme, groene, duurzame en klimaatbestendige sector. Het consortium bestaat uit partijen uit maar liefst 12 verschillende landen. Verschillende living labs zullen oplossingen testen, waaronder één in Gent. Hier wordt er een multimodale cityhub gebouwd, […]

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Hinterland Connectie | type: Europees

BILOG

Logistieke bedrijven beschikken over veel data in allerlei bedrijfssystemen. Efficiënt gebruik van deze data bij het nemen van commerciële en strategische beslissingen vormt echter een groter uitdaging. In het project BILOG zullen VIL en UHasselt een methodologie ontwikkelen waardoor Business Intelligence bij alle logistieke bedrijven praktisch haalbaar wordt.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

SYTaDeL

Het c-SBO project SYTADEL (SYnchromodal proTotype for Data Sharing and PLanning) dat VIL samen met imec, UAntwerpen en Vlerick uitvoert past de principes van data spaces toe binnen de logistieke keten. De nadruk ligt daarbij op het creëren van de logistieke dataspace.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

CHyPS

Het project CHyPS, wat staat voor Clean Hydrogen Propulsion for Ships, wil de weg effenen naar een volwaardige numerieke toolbox, waarbij verschillende componenten van een scheepsvoortstuwingssysteem worden gesimuleerd dat wordt aangedreven door schone brandstoffen zoals (vloeibare) waterstof, e-methaan of methanol.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

FlexIn²Log

Met het ‘FlexIn²Log’-project willen VIL en Sirris de maakindustrie praktische ervaring laten opdoen rond het flexibel en efficiënt maken van de aanvoerketen naar de productievloer.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Gamification in Logistics

In Gamification in Logistics worden spelprincipes en speeltechnieken in een professionele context aangewend om logistieke medewerkers uit diverse kansengroepen beter en sneller te integreren op de werkvloer.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Green Last Mile (e-Pack)

Met Green Last Mile (e-Pack) wil VIL webshops, logistieke dienstverleners en consumenten helpen om duurzame keuzes te maken. Hiervoor zal VIL een uniforme rekenmethode en tool ontwikkelen voor webwinkels en logistieke dienstverleners om de consument duidelijkheid te verschaffen over de impact van zijn logistieke keuzes voor verpakking en verzending.  

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Stargate

Stargate is een project van Brussels Airport waarin een consortium van 21 partners, waaronder VIL, samenwerken om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. Concreet komt er onder meer een eigen menginstallatie voor biobrandstof op de luchthaven, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en wordt er gewerkt aan een nieuwe innovatie om het proefdraaien van motoren stiller te maken.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Europees

Milestone

Het cSBO project MILESTONE, dat VIL, in samenwerking met partners Universiteit Hasselt, KU Leuven en de Universiteit Antwerpen uitwerkt wil verschillende technologische interventies ontwikkelen en testen om de moeilijke werkomstandigheden, stress en negatieve gezondheidseffecten voor chauffeurs te verminderen, en bedrijfsplanning te verbeteren.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Groene Supply Chains | type: Regionaal

Gateway2Britain

Het project ‘Gateway2Britain’ zal een green corridor realiseren om de handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk efficiënter te maken. Het project wordt uitgevoerd door VIL en Deloitte in opdracht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Middelen uit het BAR (Brexit Adjustment Reserve) van de Europese Unie worden hiervoor vrijgemaakt.  

status: In uitvoering | type: Europees

Mobile Methanol Utilisation

In het project ‘Mobile Methanol Utilisation (MMU)’ is VIL, in samenwerking met UGent, nagegaan welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van ’heavy duty’ logistieke toepassingen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Subsidies voor bedrijven en onderzoeksinstellingen


Innovatie is belangrijk. Innovatie zorgt voor betere marges, voor een betere wereld. Maar innovatie is niet altijd even eenvoudig en succes is niet altijd gegarandeerd. En het vraagt een investering van u, in mensen en in tijd.

Daarom kan u beroep doen op de expertise van VIL én op een gereserveerd budget voor innovatieprojecten met betrekking tot logistiek!

Ontdek hier de voorwaarden

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL