ReNEW

ReNEW (Resilience-centric smart, green, Networked EU Inland Waterways) wilt een sleutelrol spelen in de transitie van de binnenvaart – naar een slimme, groene, duurzame en klimaatbestendige sector. Het consortium bestaat uit partijen uit maar liefst 12 verschillende landen. Verschillende living labs zullen oplossingen testen, waaronder één in Gent. Hier wordt er een multimodale cityhub gebouwd, ondersteund door een digital twin. VIL zal de schaalmogelijkheden van de uitgewerkte innovaties aftoetsen en beleidsaanbevelingen opstellen.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie, Hinterland Connectie | type: Europees

De Europese Green Deal, de overeenkomst van Parijs en de ministeriële Verklaring van Mannheim van de CCR vertegenwoordigen belangrijke beleidsambities voor de transitie naar klimaatneutraal vervoer over water met een visie op de ontwikkeling en demonstratie van emissiearme oplossingen tegen 2030. Aangezien de klimaatverandering de prestaties van de binnenvaart sterk beïnvloedt, is het creëren en testen van nieuwe oplossingen voor zowel een klimaatneutrale als een klimaatbestendige binnenvaart een prioriteit. De veerkracht van het binnenvaartsysteem is mede afhankelijk van de betrouwbaarheid van de infrastructuur en de binnenvaartvloot. Verder door de toenemende dynamiek, heterogeniteit en complexiteit van binnenvaartsystemen is het steeds moeilijker voor het systeem om het hoofd te bieden aan ernstige voorspelbare gebeurtenissen en vooral op onverwachte gebeurtenissen.

De digitalisering van de vervoerssector wordt door de Europese Commissie beschouwd als een belangrijke factor voor slimme oplossingen die de veerkracht en duurzaamheid van de binnenvaart kunnen ondersteunen en economische, milieu- en maatschappelijke voordelen kunnen opleveren. Industriële dataruimte, simulatie en Digital Twins (DT’s) hebben de laatste jaren een prominente plaats ingenomen in verschillende domeinen (bv. Industry 4.0, Smart Manufacturing , Intelligent Transport and Smart Cities). Simulatie en DT’s worden gebruikt om uitkomsten te voorspellen en what-if-scenario’s te beoordelen. Dit leidt tot betere real-time optimalisatie van processen en operaties. Zo kunnen DT’s een beslissingsondersteunend systeem zijn voor de industrie om veerkracht en de decarbonisatie van het systeem te bereiken op basis van domeinoverschrijdende modelleringsstandaarden en innovatieve architecturen.
Verder is het ook belangrijk om de juiste infrastructuur te hebben die flexibel met onverwachte gebeurtenissen kan omgaan en een link kan vormen tussen de binnenvaart en andere transportmodi zodat voorgestelde oplossingen die voortkomen uit simulaties en de DT ook effectief uitgevoerd kunnen worden.

Praktisch

Start: september 2022
Totale doorlooptijd: 36 maanden

Meer weten?

Contacteer Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

of neem een kijkje op de ReNEW-website

Doelstelling

  • Een beslissingskader creëren, inclusief een weerbare en duurzame kwantificatie, om strategische planning en operationele optimalisatie voor een groene binnenvaart te ondersteunen.
  • Innovatieve infrastructuur oplossingen met de focus op snelle opstelbare infrastructuur bij verstorende gebeurtenissen om een link te maken met andere transportmodi en de binnenvaart.
  • Een groene en weerbare binnenvaart “dataspace” en “digital twin” om te zorgen voor datasharing, monitoring, RIS, verkeersmanagement, crisismanagement en klimaatmaatregelen.
  • 4 Living Labs met de focus op een geïntegreerde binnenvaart en hinterland infrastructuur en de veerkracht van de binnenvaart. In Vlaanderen zal er gefocust worden op infrastructuur en dit gebeurt in een living lab in Gent.
  • Bereik en opschaling om de impact te maximaliseren via het Europese binnenvaart transport platform, industriële clusters en leidende industriële innovators.

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL