SETO

SETO ontwikkelt een innovatieve digitale oplossing waarmee autoriteiten in real-time toegang hebben tot alle benodigde informatie voor de slimme handhaving van transport- en veiligheidswetgeving met één klik. Dit vermindert de administratieve last en zorgt voor efficiëntere en consistente controles. SETO maakt gebruik van geavanceerde informatie-uitwisselingstechnologieën en breidt het systeem uit naar multimodaal transport. 

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

Het huidige systeem voor handhaving van transportrichtlijnen en -regelgeving is tijdrovend, arbeidsintensief, inefficiënt en controleert niet alle onderwerpen (bv. alleen willekeurige voertuigen worden gecontroleerd). Dit legt een last op de controlerende autoriteiten en vermindert de efficiëntie van handhavingsprocedures, met gevolgen zoals verkeersopstoppingen, schade aan wegen en infrastructuur, verstoring in de toeleveringsketen, verhoogde broeikasgasemissies en sociale onrust.

Daarom introduceert Smart Enforcement of Transport Operations (SETO) een digitaal platform dat data verzamelt van verschillende bronnen en gegevens digitaliseert. Het platform integreert deze gegevens van andere relevante platforms, zorgt voor gegevensbeveiliging en maakt gebruik van blockchain-technologie voor onveranderlijke gegevens.

SETO zal de efficiëntie en consistentie van handhavingsbeslissingen verbeteren door real-time gegevensverzameling en snellere besluitvorming mogelijk te maken. Het project omvat ook de ontwikkeling van essentiële technologieën, validatie in pilotdemonstraties en het bevorderen van bewustwording en beheer. SETO zal een digitale handhavingsplatform leveren dat de veilige belading van voertuigen automatisch kan handhaven, betrouwbare gegevens over voertuigpositie-tijd-snelheid kan bieden en het mogelijk maken van informatie-uitwisseling in multimodale en grensoverschrijdende contexten. Verder zal SETO ook een economische haalbaarheidsstudies uitvoeren en belanghebbenden betrekken. Dit alles om een eerlijkere Europese transportmarkt te bevorderen.

Rol van VIL in het project

VIL is verantwoordelijk voor het opzetten van een praktisch kader binnen het project. Dit kader gaat over het beheren van gegevens, het verzamelen van belangrijke prestatie-indicatoren (key performance indicators of KPI’s) en het betrekken van stakeholders. Het kader bevat verschillende indicatoren die meten hoe het project impact heeft op technologie, economie, sociale aspecten en milieu.

Daarnaast speelt VIL een belangrijke rol in de technische communicatie met stakeholders en de validatie van het systeem. We zullen een Triple Helix van stakeholders opzetten, bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische sector, het bedrijfsleven en de overheid, en hen begeleiden bij het uitvoeren van tests met het handhavingsplatform in echte situaties. Regelmatig worden er stakeholderworkshops georganiseerd om feedback te verzamelen voor verdere ontwikkeling van de slimme handhavingsoplossing, technologieën en impactvalidatie.

Doelstellingen

  • Een innovatief handhavingssysteem met directe toegang tot realtime digitale informatie over voertuig, bestuurder en lading voor bevoegde autoriteiten.
  • De transportmarkt eerlijker en competitiever maken door de implementatie van de principes van ” Compliance by design ” en ” Compliance by default “(“Compliance by design” integreert nalevingsnormen in systemen en processen om gemakkelijke naleving te waarborgen. “Compliance by default” zorgt ervoor dat systemen automatisch voldoen aan regels als standaardinstelling).
  • Efficiënter gebruik van middelen en verhoogde productiviteit voor overheidsinstanties en transportbedrijven door verminderde administratieve lasten en verbeterde controle-efficiëntie.
  • Betere werkomstandigheden en meer aantrekkelijkheid voor transportwerkers door vermindering van de druk op hen als hoofdverantwoordelijken voor wetnaleving.
  • Snellere implementatie van e-overheidsdiensten door autoriteiten en gebruik van digitale oplossingen door transportbedrijven voor het uitwisselen van informatie.
  • Minder transportongevallen, incidenten en sterfgevallen als gevolg van een betere naleving van de wetgeving voor wegtransport.
  • Snellere invoering van veilige en milieuvriendelijke technologieën voor verbonden mobiliteit (CCAM) bij passagiers en goederenvervoer. (CCAM staat voor Connected, Cooperative, and Automated Mobility. Het is een geavanceerde benadering van mobiliteit waarbij voertuigen onderling verbonden zijn, samenwerken en geautomatiseerd kunnen zijn. Het doel is om transport veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken.)

Dit project is mede mogelijk gemaakt door “Horizon Europe” een subsidieprogramma van de EU om innovatie te stimuleren. Binnen het consortium nemen nog drie andere Vlaamse partijen mee, namelijk ons lid Transics, OHB en UWL en één Waalse partij SPW.

 

Meer weten?

Contacteer Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL