Stargate

Stargate is een project van Brussels Airport waarin een consortium van 21 partners, waaronder VIL, samenwerken om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. 

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Europees

Stargate omvat een dertigtal kleinere en grote projecten gericht op drie grote pijlers:

  • de verdere decarbonisatie van de luchthavenoperaties
  • het verbeteren van de lokale omgevingskwaliteit,
  • het verbeteren van de modal split

Het Stargate-project krijgt binnen de Europese Green Deal 24,8 miljoen euro subsidies om deze projecten in de komende jaren te realiseren.

Concrete activiteiten

Op vlak van decarbonisatie wordt er de komende jaren onder meer ingezet op elektrisch taxiën, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en grondafhandelingsmateriaal op waterstof.
Er zal ook een menginstallatie voor biobrandstof komen op Brussels Airport. Brussels Airport wordt daarmee de eerste luchthaven ter wereld waar ter plaatse kerosine met biobrandstof wordt gemengd. Daarbij kan stelselmatig het aandeel biobrandstof worden verhoogd. 

Op vlak van stroomproductie wordt bekeken hoe het aanbod hernieuwbare energie kan worden uitgebreid en daarbij worden ook samenwerkingsmogelijkheden met de buurgemeenten onderzocht. 

Op vlak van lokale omgevingskwaliteit wordt er ingezet op het verfijnen van bestaande technieken en innovatie. Dat gaat om het verbeteren van de vluchtefficiëntie en groene landingen, een landingstechniek die zorgt voor minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. 

Tot slot wil Stargate ook de mobiliteit op en rond luchthavens verbeteren en alternatieven voor de wagen stimuleren.

Partners

Brussels Airport Company – Athens International Airport S.A. – Budapest Airport Ltd. – Toulouse Blagnac Airport (ATB) – Air Cargo Belgium – Brussels Airlines – TUI – DHL Aviation – Engie LABORELEC vzw – Skytanking – Skeyes – To70 – BV Lux Mobility – Universiteit Hasselt – Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics – IES R&D – Sopra Steria – Provincie Vlaams-Brabant – Quatra – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) – NMBS Brussels Airport Company – Athens International Airport S.A. – Budapest Airport Ltd. – Toulouse Blagnac Airport (ATB) – Air Cargo Belgium – Brussels Airlines – TUI – DHL Aviation – Engie LABORELEC vzw – Skytanking – Skeyes – To70 – BV Lux Mobility – Universiteit Hasselt – Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics – IES R&D – Sopra Steria – Provincie Vlaams-Brabant – Quatra – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) – NMBS – VIL

Praktisch

Start: Oktober 2021
Doorlooptijd: 5 jaar 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL