Best Practices

Emissiefactoren en berekeningtools

Binnen Lean and Green worden tal van emissiefactoren gebruikt voor het berekenen van de uitstoot van CO2 van logistieke activiteiten en de impact van maatregelen.
Het is aanbevolen eerst de best practice ‘Meten is Weten’ te lezen.

Meten is weten – het berekenen van CO2-emissies

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green moeten een plan van aanpak uitwerken. In dit plan van aanpak worden onder meer de maatregelen beschreven om binnen een periode van maximaal vijf jaar de relatieve uitstoot van CO2 met minimaal 20% te verminderen.

Vermijd, verbeter en verschuif

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green moeten een uitvoerig plan van aanpak opmaken. In dit plan van aanpak worden onder meer de maatregelen beschreven die het bedrijf zal nemen om binnen een periode van maximaal vijf jaar de relatieve uitstoot van CO2 met minimaal 20 % te verminderen. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft een model ontwikkeld die deelnemende Lean and Green bedrijven gebruiken bij het identificeren van deze maatregelen.

Nacht- en daldistributie

Files brengen niet alleen tijdskosten met zich mee, ook extra brandstofverbruik en dus ook extra CO2 en andere luchtvervuilende emissies zoals fijnstof en stikstofoxides. Het verschuiven van transport naar de nacht- en dalperiodes bespaart tijd en brandstof. In verschillende sectoren wordt nacht- en daldistributie dan ook reeds met succes toegepast.

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens heeft een sterke invloed op de vermindering van de uitstoot van CO2 per transportprestatie. Zelfs kleine verbeteringen in de beladingsgraad leiden reeds tot belangrijke besparingen in brandstof per tonkm. Bijkomend voordeel is dat deze maatregel ook resulteert in een vermindering van algemene transportkosten en wanneer algemeen toegepast ook van de congestie op de weg.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL