Lean and Green worden


Voor wie?

Lean & Green richt zich tot alle Vlaamse bedrijven en organisaties met logistieke activiteiten die zich willen onderscheiden als duurzame onderneming en er naar streven
20 % CO2 te besparen.

Meer dan 80 bedrijven in Vlaanderen zijn ondertussen houder van het Lean & Green-certificaat.

 

Aanpak?

De deelnemende bedrijven volgen een vast programma met een doorlooptijd van 4 tot 8 maanden tussen de start en de Award-uitreiking. Het Lean & Green-traject bevat een opleidingsgedeelte, hetzij individueel hetzij in groep, en een individueel adviserend gedeelte.

Er is sprake van een ‘groep’ van zodra minimaal vijf bedrijven of organisaties zich aanbieden om te starten met het traject. Het voordeel van een groepstraject is de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Bij een individueel traject gebeurt dan weer alles echt op maat. Maar het uiteindelijke is doel en resultaat is hetzelfde: het behalen van de Lean & Green Award, dankzij workshops én individueel advies.

Twee workshops
Tijdens twee interactieve workshops komen verschillende thema’s aan bod die nuttig zijn bij het uitwerken van het plan van aanpak: methodologie, berekenen van emissies, creatieve en innovatieve maatregelen om CO2 te besparen, illustratie van quick wins, voorbeelden, van een plan van aanpak.

Individueel advies
Zodra er een ontwerp van plan van aanpak is uitgewerkt, wordt dit individueel besproken en wordt advies gegeven om het te herwerken/verbeteren.

Evaluatie door VUB
Het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor de evaluatie van het plan van aanpak. Enkel een goedgekeurd plan van aanpak leidt tot de Lean & Green Award.

Feedback evaluatie
Elk bedrijf dat een plan heeft ingediend, krijgt schriftelijk gedetailleerde feedback over de evaluatie en de toegekende scores op deelaspecten.

Awarduitreiking
De uitreiking van de awards wordt gekoppeld aan een VIL-event.

Met de Lean & Green Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om in hun logistieke proces CO2 te besparen. Bedrijven die een Lean & Green Award hebben behaald, mogen het Lean & Green-logo gebruiken in al hun communicatie, zoals bv. op vrachtwagens, websites, publicaties, …

Deelname formaliteiten

De deelnamekost aan Lean & Green bedraagt:

Groepsaanpak (minimaal 5 deelnemers):

  • € 3.100 (exclusief 21 % BTW) voor VIL-leden
  • € 3.600 (exclusief 21 % BTW) voor niet-leden

Individuele aanpak: 

  • € 4.300 (exclusief 21 % BTW) voor VIL-leden
  • € 4.800 (exclusief 21 % BTW) voor niet-leden

Na ondertekening van het deelnamereglement, is de inschrijving definitief en wordt het bedrijf uitgenodigd voor de kick-off meeting. U kan het deelnamereglement HIER downloaden.

VIL is erkend als adviesverlener voor de kmo-portefeuille, waardoor Vlaamse kmo’s in aanmerking komen voor subsidies voor het ‘adviserende’ gedeelte. Concreet bedraagt dit € 2.150 voor VIL-leden en € 2.400 voor niet-leden, waarvan een kleine onderneming 30 % en een middelgrote 2 % subsidies kan ontvangen. Op de website van de kmo-portefeuille u alle voorwaarden en formaliteiten. 

Geïnteresseerd om ook Lean & Green te worden?

Neem dan contact op via leanandgreen@vil.be.

Lean & Green Star aanvragen

Heeft uw bedrijf de Lean & Green Award meer dan één jaar geleden behaald en werd de 20 % reductiedoelstelling behaald of zelfs overschreden? Dan kan u de Lean & Green Star aanvragen.

Nieuw vanaf 2021 is dat u voortaan ook beloond kan worden voor inspanningen uit het verleden. Als u kan bewijzen dat u dankzij maatregelen in de afgelopen 5 jaar minstens 20% heeft bespaard, dan kan u onmiddellijk voor een eerste Lean & Green Star gaan, zonder eerst nog een Award te moeten behalen.

Heeft u al een eerste ster behaald en wil u nog verder gaan? Dat kan! Met extra maatregelen kan u in de toekomst zelfs tot 5 sterren gaan. Contacteer VIL voor meer informatie!

HOE DE STAR AANVRAGEN?

Download HIER het deelnamereglement voor de Lean & Green Star en stuur het ondertekend terug naar leanandgreen@vil.be.

U stelt uw aanvraagdossier samen. Dit bevat alle relevante informatie en cijfers die aantonen dat u t.o.v. het referentiejaar relatief gezien minimaal 20 % minder CO2 uitstoot. VIL begeleidt u bij de opmaak van dit dossier en beoordeelt het naar volledigheid en kans op slagen.

De audit zelf gebeurt door de vakgroep MOBI van de VUB, die de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Maximaal 9 weken na het indienen van het aanvraag dossier wordt een definitief audit-verslag afgeleverd.

WANNEER DE STAR AANVRAGEN?

De aanvraag voor een Lean & Green Star kan u op elk moment indienen. De officiële overhandiging van de Lean & Green Star vindt plaats tijdens een VIL-event.

FORMALITEITEN

De kostprijs voor een Star-audit, inclusief begeleiding door VIL, bedraagt:

  • € 2.300 voor VIL-leden (exclusief 21 % BTW)
  • € 2.800 voor niet-leden (exclusief 21 % BTW)

Voor dit advies kan u ook beroep doen op de kmo-portefeuille.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL