Lean and Green worden


Sinds 2012 hebben in Vlaanderen hebben reeds 74 bedrijven een Lean and Green award behaald. Hun reacties zijn uitermate positief: 20 % CO2-uitstoot besparen (en dus verlagen van de kosten) is mogelijk!

Voor wie?

Lean and Green richt zich tot alle Vlaamse bedrijven en instanties met logistieke activiteiten die zich willen onderscheiden als duurzame en efficiënte onderneming.

Wat houdt deelname in?

De deelnemende bedrijven volgen een vast programma met een doorlooptijd van 4 tot 8 maanden tussen de eerste workshop en de award-uitreiking. VIL biedt zowel een groeps- als een individuele aanpak aan. Er is sprake van een “groep” van zodra minimaal vijf deelnemers zich via een organisatie of tussenpersoon aanbieden om te starten. Het staat elke deelnemer vrij om deel te nemen op individuele basis of in groepsverband, indien zich op dat ogenblik een groep aanbiedt. Het voordeel van de groepsaanpak is de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Het individuele en het collectieve proces kennen een gelijkaardig verloop, met dit verschil dat de opleiding in het geval van de groepsaanpak collectief wordt georganiseerd onder de vorm van workshops.

Twee workshops
Tijdens twee interactieve workshops komen verschillende thema’s aan bod die nuttig zijn bij het uitwerken van het plan van aanpak: methodologie, berekenen van emissies, bedenken van creatieve en innovatieve maatregelen om CO2 te besparen, voorbeelden van een plan van aanpak, horizontale samenwerking …

On-site begeleiding
Een Lean and Green medewerker van VIL komt bij u langs om heel concreet de specifieke vragen en uitdagingen i.v.m. uw plan van aanpak te bespreken.

Screening door VIL 
VIL bestudeert uw plan van aanpak en formuleert tips en verbetervoorstellen.

Evaluatie door VUB
Het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel doet de eindevaluatie van de plannen. Om de award te verkrijgen, moet het plan goedgekeurd zijn.

Feedback evaluatie
Elk bedrijf dat een plan heeft ingediend, krijgt schriftelijk gedetailleerde feedback over de evaluatie en de toegekende scores op deelaspecten.

Award uitreiking
De uitreiking van de awards wordt gekoppeld aan een VIL event.

Bij een positieve evaluatie ontvangt het bedrijf de Lean and Green Award van VIL. Met deze award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Award winnaars mogen het Lean and Green logo gebruiken op vrachtauto’s, websites, publicaties …

Deelname formaliteiten

De bijdrage in de kosten voor deelname aan Lean and Green bedraagt:

Groepsaanpak (minimaal 5 deelnemers):

  • € 3.100 (exclusief 21 % BTW) voor VIL leden
  • € 3.600 (exclusief 21 % BTW) voor niet-leden

Individuele aanpak: 

  • € 4.100 (exclusief 21% BTW) voor VIL leden
  • € 4.600 (exclusief 21% BTW) voor niet-leden

Na ondertekening van het deelname reglement, is de inschrijving definitief en wordt het bedrijf uitgenodigd voor de kick-off meeting van de groep die van start gaat. U kan het deelnamereglement HIER downloaden.

Geïnteresseerd om ook Lean and Green te worden?

Wilt u weten wanneer een volgende Lean and Green groep van start gaat of heeft u een andere vraag i.v.m. Lean and Green? Neem dan contact op via leanandgreen@vil.be

VUB-MOBI

De plannen van aanpak worden door VUB-MOBI aan de hand van een reeks toetsingscriteria geëvalueerd.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL