Vermijd, verbeter en verschuif

Het Lean and Green model als hulpmiddel bij het identificeren van maatregelen 

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green moeten een uitvoerig plan van aanpak opmaken. In dit plan van aanpak worden onder meer de maatregelen beschreven die het bedrijf zal nemen om binnen een periode van maximaal vijf jaar de relatieve uitstoot van CO2 met minimaal 20 % te verminderen.

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft een model ontwikkeld die deelnemende Lean and Green bedrijven gebruiken bij het identificeren van deze maatregelen.

In het model wordt een onderscheid gemaakt tussen strategische instrumenten en de daaronder vallende meer specifieke instrumenten en maatregelen. Ook wordt de aandacht getrokken op de verschillende niveaus waar verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Lean and Green werken bedrijven op drie categorieën van instrumenten waar verbeteringen mogelijk zijn.  Deze categorieën zijn samengevat in Vermijd, Verbeter en Verschuif.

Vermijd

Het vermijden van transport kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Voorbeelden van transportvermijding zijn:

  • Vermindering van het volume en/of het gewicht van producten,
  • Vermindering van het volume en/of het gewicht van verpakking,
  • Het vermindering van de afstand tussen productieplaats en consumptielocatie,
  • Beheer van (retour)stromen op een hoger netwerkniveau,
  • Virtuele veilingen waardoor goederen pas na het veilingproces verscheept worden,
  • Het extraheren van bepaalde componenten uit het product die later weer toegevoegd worden (vb. geconcentreerde fruitsappen),
  • Vermijden van noodzendingen,
  • Beperken van afval en retourstromen door een betere product life cycle design,

Verbeter

Het verbeteren van logistieke processen is meer het klassieke domein waar ondernemingen aan werken. Naast procesverbeteringen gaat het in deze categorie om het aanschaffen van meer energie-efficiënte logistieke-  en transportmiddelen en het beter gebruik van deze middelen.

Verschuif

Binnen ‘Verschuif’  wordt een onderverdeling gemaakt in enerzijds een modal shift naar meer energie-efficiënte transportmodaliteiten zoals van luchtcargo naar maritiem transport en anderzijds het overschakelen naar alternatieve energiebronnen (windenergie, aardgas, …) en/of energiedragers (elektriciteit, Compressed Natural Gas, …).

Het niveau

Maatregelen kunnen van toepassing zijn op verschillende niveaus. In het model wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen transport, warehousing, logistiek, supply chain, corridors en netwerken.

Een corridor is een specifiek traject waarbij de betrokken partijen zoals verladers, transportbedrijven, netwerkbeheerders en/of overheden samenwerken om een optimale transportcorridor te realiseren.

Met netwerk wordt een systeem bedoeld boven het niveau van één bedrijf of van bedrijven binnen een supply chain. Voorbeelden hiervan zijn de transporten van alle leveranciers naar een bepaalde supermarktgroep of al het vrachtvervoer in een bepaalde regio. Op dit niveau worden de betrokken goederenstromen dikwijls niet op elkaar afgestemd maar zijn zij het resultaat van beslissingen van onafhankelijk van elkaar opererende ondernemingen binnen een dynamische complexe omgeving.  Verbeteringen op netwerkniveau hebben dikwijls een grote impact voor de betrokken partijen. In het kader van Lean and Green zijn door deelnemende bedrijven reeds initiatieven ontplooid om verbeteringen op dit niveau te realiseren.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL