Lean and Green Star aanvragen

Heeft uw bedrijf de Lean and Green award meer dan één jaar geleden bekomen en werd de 20 % reductie doelstelling behaald of zelfs overschreden? Dan kan u de Lean and Green Star aanvragen.

Hoe de Star aanvragen?

Download HIER het deelnamereglement voor de Lean and Green Star en stuur het ondertekend terug naar leanandgreen@vil.be

Na ontvangstbevestiging start u met de samenstelling van uw aanvraagdossier, dat alle relevante informatie en cijfers bevat die aantonen dat u t.o.v. het referentiejaar relatief bekeken minimaal 20 % minder CO2 uitstoot. VIL begeleidt u bij de opmaak van dit dossier en beoordeelt het naar volledigheid en kans op slagen.

De audit zelf gebeurt door de vakgroep Mobi van de VUB die de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Na maximaal 9 weken na het indienen van het aanvraag dossier, wordt een definitief audit-verslag afgeleverd.

Wanneer de Star aanvragen?

In tegenstelling tot de Lean and Green award wordt voor de star geen groepsaanpak gevolgd. U kan op elk ogenblik (behalve tijdens schoolvakanties) bij de VUB uw star aanvraag indienen. De toekenning van de Star gebeurt ook op individuele basis. Omwille van het (commerciële) belang van een ceremoniële uitreiking, worden tijdens een VIL event de bedrijven die in de periode ervoor de Star hebben ontvangen, gelauwerd. De Star mag evenwel door het bedrijf worden gebruikt vanaf de toekenning, en dus niet vanaf de ceremoniële uitreiking zoals dat bij de award wel het geval is.

Star formaliteiten

De kostprijs voor een star audit inclusief begeleiding door VIL bedraagt

  • € 2.300 voor VIL leden (exclusief 21 % BTW)
  • € 2.800 voor niet leden (exclusief 21 % BTW)

In geval een herkansing nodig blijkt, bedraagt de kost voor herkansing 50 % van de hierboven genoemde bedragen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL