Green Deal Anders Verpakt

 

Verpakkingen zijn belangrijk. Ze beschermen onder meer goederen tegen transportschade en zorgen ervoor dat voedingsmiddelen langer bewaard kunnen blijven. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en kunnen producten ook minder of anders worden verpakt. Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen verlegt deze Green Deal de focus van meer inzameling en recyclage naar meer circulaire distributie- en consumptiemodellen. De aandacht gaat daarbij expliciet naar preventie (het weglaten van de verpakking) en hergebruik van verpakkingen. Daarbij wordt gestreefd naar een lagere milieu-impact doorheen de ganse keten.

De uitdaging

Minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierdoor de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen. Het fundamenteel herdenken van diensten en verpakkingen en de bijhorende processen staat hierbij centraal.
Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van de noden van een specifiek product is het niet evident om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of zelfs gewoon weg te laten. Een dergelijke wijziging heeft namelijk vaak ook impact op het hele businessmodel.

 

Meer info

https://ovam.vlaanderen.be/web/green-deal-anders-verpakt 

Contact

Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL