Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen

Bijna 60 organisaties verbinden zich ertoe meer natuur te voorzien op zoveel mogelijk parkeerterreinen in Vlaanderen.

De uitdaging

Parkeerterreinen bieden veel potentieel om de impact van klimaatverandering tegen te gaan. Door traditioneel verharde terreinen om te vormen tot natuurinclusieve versies helpen we de biodiversiteit vooruit, verlagen we de stedelijke hittestress en krijgen overstromingen geen kans. Ook gebruikers profiteren van een groener parkeerterrein.

Toch wordt dit potentieel nog niet genoeg benut. Gebrek aan kennis(deling) enerzijds en obstakels in het beleid anderzijds maken ontwerpen vaak onvoldoende ambitieus. Angst voor hogere beheerskosten en onverwachte ongemakken weerhouden de integratie van natuur op parkeerterreinen. Hoe kunnen we dat veranderen? 

De Green Deal valt onder het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers 2022-2030 dat de negatieve populatietrend van wilde bestuivers wil tegengaan. Er zal daarom extra aandacht gaan naar het boosten van de biodiversiteit en het creëren van ruimte voor wilde bestuivers.

De deal

De Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen roept de sector op tot concrete acties en samenwerking om bestaande en toekomstige parkeerterreinen in heel Vlaanderen natuurinclusief te maken. 

Doelstellingen

Deze Green Deal wil parkeerterreinen in Vlaanderen een groene boost geven door:

  • kennisuitwisseling te faciliteren over wilde bestuivers en natuurinclusieve parkeerterreinen
  • natuurinclusieve parkeerterreinen als nieuwe norm te introduceren
  • het aantal natuurinclusieve parkeerterreinen te verhogen in Vlaanderen
  • biodiversiteit te verhogen op parkeerterreinen
  • bij te dragen aan de Vlaamse doelstelling voor wilde bestuivers
  • bezorgdheid op te klaren op vlak van onderhoud en beheer
  • een beleidsvisie en/of -instrumenten te ontwikkelen.
VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL