Lean and Green worden

Lean and Green nieuw logo klein
Sinds 2012 hebben in Vlaanderen hebben reeds 74 bedrijven een Lean and Green award behaald. Hun reacties zijn uitermate positief: 20 % CO2-uitstoot besparen (en dus verlagen van de kosten) is mogelijk!

Maar dit is niet het enige voordeel van Lean and Green.
Deelname aan Lean and Green…

  • … toont aan dat uw bedrijf duurzaam ondernemen hoog in het vaandel draagt, niet enkel in woorden maar ook in daden,
  • … betrekt en motiveert medewerkers en andere afdelingen bij logistieke verbeterprocessen,
  • … zorgt voor een hefboomwerking in het verbreden en verdiepen van relaties met klanten en leveranciers,
  • … fungeert als een doorlichting van uw logistiek vanuit een verfrissende invalshoek,
  • … geeft u toegang tot een netwerk van toonaangevende bedrijven die informatie uitwisselen en samen initiatieven ontplooien.

Dankzij het succes van Lean and Green in Vlaanderen en andere landen, heeft het VIL beslist om de uitrol in Vlaanderen op continue basis verder te zetten. Van zodra een achttal bedrijven interesse betonen, gaat een nieuwe groep van start.

Voor wie?

Lean and Green richt zich tot alle Vlaamse bedrijven en instanties met logistieke activiteiten die zich willen onderscheiden als duurzame en efficiënte onderneming.

Wat houdt deelname in?

Deelnemende bedrijven volgen een vast programma met een doorlooptijd van 4 tot 6 maanden tussen de kick-off en de award uitreiking

Kick-off meeting
Dit is de officiële start van het programma. In groep krijgen de bedrijven meer uitleg over het project, de methodologie, de doelstellingen, de planning …

2 workshops
Tijdens twee interactieve workshops komen verschillende thema’s aan bod die nuttig zijn bij het uitwerken van het plan van aanpak: berekenen van emissies, bedenken van creatieve en innovatieve maatregelen om CO2 te besparen, voorbeelden van een plan van aanpak, horizontale samenwerking …

On-site begeleiding
Een Lean and Green medewerker van het VIL komt bij u langs om heel concreet de specifieke vragen en uitdagingen i.v.m. uw plan van aanpak te bespreken.

Screening door VIL 
Het VIL bestudeert uw plan van aanpak en formuleert tips en verbetervoorstellen.

Evaluatie door VUB
Het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel doet de eindevaluatie van de plannen. Om de award te verkrijgen, moet het plan goedgekeurd zijn.

Feedback evaluatie
Elk bedrijf dat een plan heeft ingediend, krijgt schriftelijk gedetailleerde feedback over de evaluatie en de toegekende scores op deelaspecten.

Award uitreiking
De uitreiking van de awards wordt gekoppeld aan een VIL event.

Bij een positieve evaluatie ontvangt het bedrijf de Lean and Green Award van het VIL. Met deze award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Award winnaars mogen het Lean and Green logo gebruiken op vrachtauto’s, websites, publicaties …

Deelname formaliteiten

De bijdrage in de kosten voor deelname aan Lean and Green bedraagt:

    • € 2.950 (exclusief 21 % BTW) voor VIL leden
    • € 3.700 (exclusief 21 % BTW) voor niet-leden

Na ondertekening van het deelname reglement, is de inschrijving definitief en wordt het bedrijf uitgenodigd voor de kick-off meeting van de groep die van start gaat. U kan het deelnamereglement HIER downloaden.

Geïnteresseerd om ook Lean and Green te worden?

Wilt u weten wanneer een volgende Lean and Green groep van start gaat of heeft u een andere vraag i.v.m. Lean and Green? Neem dan contact op met Peter Lagey (peter.lagey@vil.be of 03/2290509) of Steve Sel (steve.sel@vil.be of 03/2290505)

VUB-MOBI

De plannen van aanpak worden door VUB-MOBI aan de hand van een reeks toetsingscriteria geëvalueerd.

VIL stands for a strong logistical Flanders

About VIL

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 3 229 05 00
E: info@vil.be
VAT: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL