Lean and Green nieuw logo kleinLean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen.

VIL ondersteunt en begeleidt bedrijven die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van 5 jaar.

Lean and Green werd in 2007 opgestart in Nederland door Connekt. VIL startte in 2012 met de uitrol van het programma in Vlaanderen, aangepast aan de Vlaamse markt.

VIL voorziet zowel individuele als groepsbegeleidingen.


 

Lean and Green worden

In 2012 zijn in Vlaanderen de eerste bedrijven gestart met Lean and Green. De reacties van de deelnemende bedrijven zijn uitermate positief: 20 % CO2-uitstoot besparen (en dus verlagen van de kosten) is mogelijk!

Lees meer

Award winnaars

Sinds de start van Lean and Green in Vlaanderen in 2012 hebben reeds 81 bedrijven, gespreid over 7 groepen, de Lean and Green award ontvangen.

Wie zijn deze bedrijven? Naar het overzicht

Lean and Green Star aanvragen

Heeft uw bedrijf de Lean and Green award meer dan één jaar geleden behaald en werd de 20 % reductie doelstelling behaald of zelfs overschreden? Dan kan u de Lean and Green Star aanvragen.

Lees meer

Star winnaars

De Lean and Green Star is een formele erkenning dat een bedrijf de 20 % CO2-reductie doelstelling effectief heeft behaald of zelfs overschreden.

23 bedrijven hebben de Lean and Green Star reeds behaald.

Benieuwd wie het zijn?

Handleidingen

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green ontvangen verschillende handleidingen en bijkomende informatie en hulpmiddelen om hun te helpen bij het opmaken van een plan van aanpak.

Lees meer

Best Practices

VIL brengt de mogelijkheden in kaart die kunnen leiden tot een kleinere CO2-uitstoot per logistieke prestatie. In totaal werden reeds meer dan 120 maatregelen geïdentificeerd. Hier wordt regelmatig een selectie tips en best practices vrijgegeven. Vaak heel eenvoudige maatregelen kunnen zorgen voor grote verschillen.

Naar de selectie

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Rond dit thema is er momenteel een Green deal in opmaak met steun van de Koning Boudewijnstichting, waarvan VIL één van de initiatiefnemers is, samen met de Shift, MOBI, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en VVSG. Lees meer

Green Deal Circulair Bouwen

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties engageert VIL zich voor de Green Deal Circulair Bouwen.

Green Deal Anders Verpakt

Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen verlegt deze Green Deal de focus van meer inzameling en recyclage naar meer circulaire distributie- en consumptiemodellen. De aandacht gaat daarbij expliciet naar preventie (het weglaten van de verpakking) en hergebruik van verpakkingen. Daarbij wordt gestreefd naar een lagere milieu-impact doorheen de ganse keten.

Green Deal Binnenvaart

15 strategische doelstellingen met 1 ambitie: een emissieloze binnenvaart tegen 2050. Dat is de Green Deal in een notendop.   Net als vele andere sectoren staat de binnenvaart voor de grote uitdaging om duurzamer te worden. Hiervoor werden op Europees, nationaal en regionaal niveau doelstellingen voor de binnenvaart bepaald rond drie kapstokken: emissies reduceren, milieubewuste mobiliteit […]

Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen

Bijna 60 organisaties verbinden zich ertoe meer natuur te voorzien op zoveel mogelijk parkeerterreinen in Vlaanderen. De uitdaging Parkeerterreinen bieden veel potentieel om de impact van klimaatverandering tegen te gaan. Door traditioneel verharde terreinen om te vormen tot natuurinclusieve versies helpen we de biodiversiteit vooruit, verlagen we de stedelijke hittestress en krijgen overstromingen geen kans. […]

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL