Agenda: VIL Events

VIL Nieuwjaarsreceptie

Maandagavond 23 januari 2012 in Grand Café Horta te Antwerpen. 18u30 – verwelkoming. 19u30 – nieuwjaarsboodschap door Danny Van Himste, voorzitter van de Raad van Bestuur. Enkel op uitnodiging.

Kennismakingssessie Lean & Green

Duurzame Logistiek is een programma van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma is ondergebracht bij Connekt in Delft, een onafhankelijk netwerk van overheden en bedrijven.
Het programma Duurzame Logistiek ondersteunt 250 koplopende bedrijven op het gebied van duurzame goederenlogistiek om tegen 2012 de winstgevendheid van bedrijven te verhogen en gelijktijdig de CO2 uitstoot met minstens 20 % te verlagen. “Be lean, be green” is het motto en reeds 180 Nederlandse bedrijven ontvingen de lean and green award. Het VIL organiseert samen met Connekt een kennismakingssessie om te vernemen hoe Vlaamse verladers en logistieke dienstverleners tegenover dit project staan en of het VIL hierin een rol moet/kan vervullen.

Slotevent project e-Commerce/e-Fulfillment

Op 15 december 2011 organiseert het VIL het slotevent van het project E-Commerce/E-fulfillment.

Hoe met logistiek de online rat race winnen?

Het VIL startte in 2011 een praktisch onderzoeksproject rond e-fulfillment waaraan in totaal negen bedrijven deelnemen. Centraal in het onderzoek staat een uitgebreide consumentenbevraging om inzicht te krijgen in de afleverwensen van de klant. Aan de hand van een aantal pilootprojecten wordt de theorie aan de praktijk getest. De juiste keuze van de logistieke afhandeling bepaalt immers in grote mate het succes van online winkelen en heeft rechtstreeks invloed op retentie van online klanten.

VIL Themacafé Lean Logistics

Op donderdag 25 november 2010 organiseerde het VIL een nieuw VIL-Themacafé. Het themacafé sloot aan bij het VIL-rapport rond ‘Lean Logistics’ dat in primeur overhandigd werd aan de deelnemers van het themacafé.

VIL Themacafé – Human Resources in de logistiek

Donderdag 29 september 2011 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé, ditmaal rond human resources in de logistiek: an (tijdelijk) insourcen van personeel een oplossing zijn voor het aanvullen van talent en het opvangen van piekperiodes in de logistiek?

VIL Themacafé ‘logistieke activiteiten in de haven’

Op donderdag 30 juni 2011 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé rond logistieke activiteiten in de haven.
Wat verwachten verladers en logistieke dienstverleners van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van de Antwerpse Havengemeenschap? Welke aanpassingen op het vlak van de supply chain verwachten de bedrijven van de haven? Hoe kan het GHA hieraan tegemoet komen?

Slotevent: Ga voor meer ketentransparantie

Slotevent: Ga voor meer ketentransparantie.
In 2010 startte het VIL met twee projecten in het domein Supply Chain Intelligence, waaraan samen 20 bedrijven deelnamen uit de logistieke sector.
Wat komt u te weten? Leer hoe innovatieve technologieën (RFID, RTLS) logistieke dragers en zendingen automatisch kunnen identificeren en lokaliseren / Kom te weten hoe een bedrijf (financiële) voordelen haalt door de inzet van deze innovatieve concepten / Ontdek het belang van open standaarden voor het uitwisselen van informatie tussen ketenpartners / Praktische bedrijfservaringen via verschillende praktijkcases.

Slotevent SLOW Logistics

Eén van de gangbare praktijken binnen supply chain management is dat goederen “just in time (JIT)” moeten geleverd worden. “Juist op tijd” wordt daarbij echter vaak gelijkgesteld met “zo snel mogelijk”. De noodzaak van snelle levering moet geval per geval bekeken worden, en uiteraard klantgedreven zijn. Betrouwbaarheid is hierbij vaak veel belangrijker dan snelheid.
Uit het onderzoek blijkt alvast dat de focus op snelheid niet altijd tot de hoogste efficiëntie leidt. Betrouwbaarheid is vaak veel belangrijker dan snelheid. Een totale logistieke kostenbenadering is hierbij cruciaal om tot juiste beslissingen te kunnen komen. Tijdens het afsluitende event van dit project bij ING Antwerpenworden de bevindingen van het project uitvoerig toegelicht aan de hand van concrete cases.

Uw douane en BTW strategie, een blok aan het been of een competitief voordeel?

Ernst & Young en het Vlaams Instituut voor de Logistiek nodigen u graag uit op de workshop over douane en BTW strategie van 29 maart 2011. Met als gastspreker EU commissaris van Handel, de heer Karel De Gucht.
Deze workshop zal dieper ingaan op de risico’s en optimalisaties voor uw onderneming en uw klanten. Deze workshop is een must voor ondernemingen actief in logistiek en transport, import en export, voor zowel financiële als strategische functies.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL