Slotevent Hospitaallogistiek

Op 22 maart 2012 organiseert het VIL het slotevent van het project ‘Hospitaallogistiek’.

Naar een gezonde logistiek in de zorgsector

Efficiëntie in de bevoorradingsketen is bij ziekenhuizen een hot topic. In tijden van dalende budgetten is de zorgsector genoodzaakt om efficiënter te gaan werken en zo kostenbesparingen te realiseren. Daarvoor wordt steeds meer naar de logistieke processen gekeken, waar nog veel verbeterpotentieel aanwezig is.

Vanuit deze achtergrond bracht het VIL bij vier ziekenhuizen, die samen negen campussen vertegenwoordigen, de logistieke processen in kaart. Vanuit de specifieke problematiek werden verbetervoorstellen geformuleerd en praktijkcases uitgewerkt. Ook het actuele thema ‘centralisatie van magazijnactiviteiten’ werd inzichtelijk gemaakt.

Op het slotevent worden de resultaten van dit project voorgesteld, aangevuld met bijdragen van gastsprekers rond thema’s waar de sector wakker van ligt.

Programma

Dagvoorzitter Mark Coenen, Program Manager, VIL

13u30 Registratie
14u00 Verwelkoming door Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur, VIL
14u05 Operatie Hospitaallogistiek
Aanpak, doelstellingen en analyse van de logistieke processen bij ziekenhuizen door
Ludo Sys, Project Officer, VIL
Steve Sel, Senior Expert, VIL
14u35 Praktijkcase 1: Optimalisatie ruimtegebruik – AZ Sint-Elisabeth Herentals
Voorstelling ziekenhuis en uitdagingen door Chris Verbruggen, Econoom, AZ Sint Elisabeth Herentals – Resultaten door Ludo Sys, Project Officer, VIL
15u00 Praktijkcase 2: ABC-analyse voor een efficiënt stocklocatiebeheer – Jessa  Ziekenhuis
Voorstelling ziekenhuis en uitdagingen door Marcel Kerkhofs, Manager Logistiek, Jessa Ziekenhuis – Resultaten door Steve Sel, Senior Expert, VIL
15u00 Praktijkcase 3: Naar 1 centraal magazijn voor 2 campussen – AZ Turnhout
Voorstelling ziekenhuis en uitdagingen door Jeroen Hendrickx, Directeur Facilitair Management, AZ Turnhout – Resultaten door Steve Sel, Senior Expert, VIL
15u25 Koffiepauze
15u45 Informatisering van logistieke zorgprocessen
Eenvoudige oplossingen voor het traceren, registreren en identificeren van goederen, patiënten en personeel
Frank Barendregt, Business Developer Healthcare, Zetes
16u10 Logistieke Innovatie in de zorg
Status van de goederenlogistiek in de Nederlandse zorgsector
Jan Scheffer, Projectleider LOGIZ (Logistiek in de Zorg)
16u35 Debat – ”Uitbesteding van magazijnactiviteiten: de toekomst?” 
Gemodereerd door de dagvoorzitter, met:

  • Jan Lampaert, Strategic Sales Manager Healthcare, H. Essers
  • Eric Dewaet, Algemeen Directeur, Hospital Logistics
  • Geert Heyrman, Manager Logistiek en Investeringsgoederen, GasthuisZusters Antwerpen
  • Axel Olislagers, Projectmanager Facilitaire Diensten & Roy van Dijk, Hoofd Inkoop, Academisch Ziekenhuis Maastricht
17u20 Slotwoord door  Johan Hellings, Afgevaardigd Bestuurder ICURO en Voorzitter Zorgvernieuwingsplatform Flanders’ Care
17u30 Netwerkborrel

 

Locatie

Jessa Ziekenhuis – Campus Salvator – Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt

Prijs

Leden VIL, EVO,  Zorgnet Vlaanderen en ICURO Niet leden
 1ste deelnemer: gratis
Extra deelnemers: € 45,00 + 21 % BTW    
 € 95,00 + 21 % BTW    

In het inschrijvingsgeld is het VIL rapport inbegrepen.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Betaling vóór 22 maart 2012.

Wat komt u te weten?

  • De te onderscheiden logistieke processen in een ziekenhuisomgeving;
  • Hoe deze processen efficiënter kunnen georganiseerd worden;
  • De “ins & outs” met betrekking tot (externe) magazijncentralisatie en eraan verbonden het al dan niet uitbesteden van bepaalde activiteiten;
  • Praktijkcases met leerrijke ervaringen van de deelnemende ziekenhuizen;
  • Hoe moderne technologie kan bijdragen tot een kostenefficiëntere en betrouwbaardere ziekenhuisketen;
  • Hoe onze Noorderburen het doen op vlak van zorglogistiek en of we iets van mekaar kunnen leren.

Inschrijven

Inschrijven kon tot 19 maart 2012

In samenwerking met

  

 

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL