Agenda: VIL Events

VIL Themacafé – Human Resources in de logistiek

Donderdag 29 september 2011 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé, ditmaal rond human resources in de logistiek: an (tijdelijk) insourcen van personeel een oplossing zijn voor het aanvullen van talent en het opvangen van piekperiodes in de logistiek?

VIL Themacafé ‘logistieke activiteiten in de haven’

Op donderdag 30 juni 2011 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé rond logistieke activiteiten in de haven.
Wat verwachten verladers en logistieke dienstverleners van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van de Antwerpse Havengemeenschap? Welke aanpassingen op het vlak van de supply chain verwachten de bedrijven van de haven? Hoe kan het GHA hieraan tegemoet komen?

Slotevent: Ga voor meer ketentransparantie

Slotevent: Ga voor meer ketentransparantie.
In 2010 startte het VIL met twee projecten in het domein Supply Chain Intelligence, waaraan samen 20 bedrijven deelnamen uit de logistieke sector.
Wat komt u te weten? Leer hoe innovatieve technologieën (RFID, RTLS) logistieke dragers en zendingen automatisch kunnen identificeren en lokaliseren / Kom te weten hoe een bedrijf (financiële) voordelen haalt door de inzet van deze innovatieve concepten / Ontdek het belang van open standaarden voor het uitwisselen van informatie tussen ketenpartners / Praktische bedrijfservaringen via verschillende praktijkcases.

Slotevent SLOW Logistics

Eén van de gangbare praktijken binnen supply chain management is dat goederen “just in time (JIT)” moeten geleverd worden. “Juist op tijd” wordt daarbij echter vaak gelijkgesteld met “zo snel mogelijk”. De noodzaak van snelle levering moet geval per geval bekeken worden, en uiteraard klantgedreven zijn. Betrouwbaarheid is hierbij vaak veel belangrijker dan snelheid.
Uit het onderzoek blijkt alvast dat de focus op snelheid niet altijd tot de hoogste efficiëntie leidt. Betrouwbaarheid is vaak veel belangrijker dan snelheid. Een totale logistieke kostenbenadering is hierbij cruciaal om tot juiste beslissingen te kunnen komen. Tijdens het afsluitende event van dit project bij ING Antwerpenworden de bevindingen van het project uitvoerig toegelicht aan de hand van concrete cases.

Uw douane en BTW strategie, een blok aan het been of een competitief voordeel?

Ernst & Young en het Vlaams Instituut voor de Logistiek nodigen u graag uit op de workshop over douane en BTW strategie van 29 maart 2011. Met als gastspreker EU commissaris van Handel, de heer Karel De Gucht.
Deze workshop zal dieper ingaan op de risico’s en optimalisaties voor uw onderneming en uw klanten. Deze workshop is een must voor ondernemingen actief in logistiek en transport, import en export, voor zowel financiële als strategische functies.

Slotevent Dal- en nachtdistributie

Op donderdag 17 maart 2011 waren 130 personen present om in primeur de resultaten van het langlopende onderzoeksproject dal- en nachtdistributie aan te horen. Niet alleen onderzoekers kwamen aan het woord, ook de deelnemende partijen aan één van de pilootprojecten kwamen getuigen over de testen. Nadien gaven enkele prominente sprekers, vanuit hun specifieke invalshoek, hun visie over de problematiek, en plaatsten dit in een ruimer kader. Met het collectief onderzoeksproject ‘Dal- en Nachtdistributie’ ging het VIL na of dal- en nachtdistributie een duurzame oplossing (in termen van kost en service) kan zijn voor het realiseren van een vlottere goederendoorstroming. Maar liefst 14 bedrijven namen actief deel.

Nieuwjaarsreceptie 2011

De VIL nieuwjaarsreceptie groeit stilaan uit tot the place to be voor de logistieke sector. Dat was dinsdag 1 februari 2011 alvast te merken aan de talrijke opkomst in zaal Horta (Antwerpen). Met een 200-tal aanwezigen uit de sector was het de ideale gelegenheid om contacten te leggen en bij te praten in een aangenaam kader en gemoedelijke sfeer.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL