Agenda: VIL Events

Webinar Trailer on Barge Shuttle

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ heeft VIL een innovatief alternatief onderzocht voor congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de webinar op 23 juni 2020. 

Webinar Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie)

De kledingindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld, na de olie industrie. Bovendien belandt maar liefst 80% van het textiel op de afvalberg. Met het project Cilotex heeft VIL de logistieke mogelijkheden onderzocht om de circulaire economie voor de textielsector te stimuleren. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de webinar op 22 juni 2020.

Webinar Urban Waste Collection

In het project Urban Waste Collection is VIL nagegaan hoe de ophaling van bedrijfsafval in steden efficiënter kan verlopen. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de webinar op 9 juni 2020. 

Slotevent Cambion

De deeleconomie is ontegensprekelijk in opmars en zal in de toekomst een belangrijke plaats innemen in de economie.

Met het project Cambion onderzocht VIL of het principe van autodelen ook toe te passen is in de logistieke sector door middel van fleet sharing. Kunnen en willen bedrijven hun transportmiddelen delen op de momenten dat ze deze niet gebruiken om kosten te reduceren en extra omzet te genereren?
Het project focuste zich op zowel eigen vervoer als vervoer voor rekening van derden.

Nieuwe leden get-together 2019

VIL nodigt alle leden die lid werden in 2019 uit voor een informele get-together. Maak op 12 december kennis met elkaar en met enkele VIL collega’s bij een hapje en een drankje.

Slotevent Omni Tactics

Met het project ‘Omni Tactics’ wil VIL bedrijven, en zeker KMO’s, ondersteunen om proactief de cost-to-serve te bepalen in functie van hun logistieke omni-channel keuzes. VIL stelt de projectresultaten van Omni Tactics voor tijdens het slotevent op 9 december 2019 in Zemst.

Voorstelling Roadmap ‘Voedingsverpakking van de toekomst’

De Roadmap zet de onderzoekslijnen uit voor de komende jaren, om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen, geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden en prioriteiten van de toekomst. Dit project beslaat de hele keten van de voedselverpakkingen en is in samenwerking met vier belangrijke speerpuntclusters in België: Flanders’FOOD, VIL, Catalisti en SIM. Deze speerpuntclusters samen met P4F vertegenwoordigen met hun achterban het gros van de Belgische industrie.

VIL Summit 2019 – Zero Emission Logistics

Om de doelstelling van een klimaatneutrale samenleving in 2050 – of liever nog vroeger – te bereiken mag duurzaamheid niet enkel weggelegd zijn voor enkele klimaatpioniers. Ook de logistieke sector moet bereid zijn om deze ambitie waar te maken. Maar is een klimaatbeleid wel verzoenbaar met onze economische belangen? Betekent Zero Emission ook Zero Groei? Is het een haalbaar doel of een utopisch streven? Dit is het centrale thema van de vijfde editie van de Summit – Supply Chains of the Future.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL