VIL Themacafé ‘Demand Tracking’

Op donderdag 5 juli 2012 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé, ditmaal rond het thema “demand tracking” of “forecast tracking” .

Het voorspellen van de vraag van de consument is een cruciaal gegeven voor bedrijven die seizoensgebonden producten verdelen. Wanneer zal de eindgebruiker in een bepaalde regio het product aankopen en dient bijgevolg dit product in de rekken te liggen? Wat zijn de gevolgen voor het distributiepatroon van de producent? Waarheen zal dit in de toekomst evolueren en met welke gevolgen voor de logistiek en de distributie?

Het themacafé wordt ingeleid door Dhr. Peter Devos, Supply Chain Competence Lead bij Monsanto en specialist in de materie om daarna te komen tot een open discussie met en tussen de deelnemers en gaat door bij de firma VAN MOER GROUP, Keetberglaan Haven 1054, 2070 Zwijndrecht.

Enkel op uitnodiging.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL