Agenda: Waar is VIL aanwezig

De Benelux als laboratorium voor de interne markt

Op 8 december 2022 organiseert de Benelux een besloten ronde tafel over de Benelux Interne Markt. De bijeenkomst heeft tot doel concrete onderwerpen voor toekomstige Benelux-samenwerking te identificeren en inzicht te geven in feitelijke interne marktbelemmeringen voor Benelux-bedrijven.

Douanecongres 2022

Op dinsdag 22 november organiseren Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flows de achtste editie van het Douanecongres.
Tijdens het debat ‘Stroomlijnen van het aangifte- en controleproces’, bespreekt Eric Verlinden, Manager Research bij VIL, samen met Bert Matthijs (AAD&A) en Thomas Van Asch (Air Cargo Belgium) dit onderwerp.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met douane te maken heeft, zal ongetwijfeld een boeiende namiddag beleven.

Inspiratiedag: Duurzame logistiek, niet enkel haalbaar in (centrum)steden

Op 22 september organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit de Inspiratiedag ‘Duurzame logistiek, niet enkel haalbaar in (centrum)steden’.
Kom tijdens deze sessie meer te weten over actuele Vlaamse initiatieven m.b.t. duurzame logistiek, met een focus op kleine steden en meer landelijke gemeenten.
Geert Verbelen, Projectleider bij VIL deelt de resultaten mee van het project ‘Rural Parcel Delivery’ waarbij VIL is op zoek gegaan naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in het buitengebied.
Schrijf u nu in!

Hydrogen@Smart Hub Vlaams-Brabant

Op 21 september organiseert Smart Hub Vlaams-Brabant ‘Hydrogen@Smart Hub Vlaams-Brabant’.
Filip Van Hulle, Projectleider bij VIL licht u graag het project ‘Stargate’ toe.

Stargate is een project van Brussels Airport waarin een consortium van 21 partners, waaronder VIL, samenwerken om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken.
Het project wil ook de mobiliteit op en rond luchthavens verbeteren en alternatieven voor de wagen stimuleren.

Voka Netwerking – Multimodale dag 2022

Congestie, chauffeurstekort en lange wachttijden op de haventerminals zetten de nu al disruptieve supply chains nog meer onder druk. Het wegvervoer is voor verladers en expediteurs nog vaak de eerste keuze. Maar moet dat per se? Er zijn immers heel wat winsten te boeken door te kiezen voor alternatieven van het wegvervoer. Wat die precies zijn kom je te weten op onze multimodale dag van 19 september. Peter Lagey, Manager Multimodaal.Vlaanderen adviseert bij alternatieven voor containervervoer.

Circulaire week 19-23 september

Het ‘Platform Grensland Menen-Wervik’ organiseert, samen met de deelnemende partners binnen ‘Grensland is Circulair’, als slotmanifestatie van het project de ‘Circulaire Week’.
Op dinsdag 20 september stelt Jan Merckx,  Projectleider bij VIL u het VIL-project ‘Plastics Recycling hub’ voor. In dit project willen VIL en VITO samen met de logistieke, de recyclage- en de chemiesector belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van Vlaanderen als kunststofrecyclage hub voor Europa.

Netwerkevent ‘Green Deal Anders Verpakt’

Op 9 juni organiseert VIL, samen met ‘Green Deal Anders’ Verpakt een netwerkevent voor partijen die al besloten hebben om deel te nemen via een pilootproject en voor bedrijven die nog meer informatie daarover willen inwinnen alvorens deel te nemen. 

Het wordt een mix van korte presentaties en gesprekken die de deelnemers op voorhand kunnen vastleggen via Conversation Starter (een matchmaking platform).

Alternatieve brandstoffen

Duurzaam transport: van brandstofefficiëntie naar zero-emissie
Nieuwe regelgeving en Europese Fit for 55-plannen maken van klimaatactie een topprioriteit voor de transportsector.

ING nodigt u gratis uit om samen met ondernemers, experten en pioniers de toekomst van de transportsector in kaart te brengen.
De studie werd onder leiding van VIL en in samenwerking met Hogeschool Thomas More en LIW uitgevoerd in opdracht van ING.

Flanders AI Forum 2022

Ontdek op dinsdag 7 juni wat Vlaanderen te bieden heeft op het vlak van datagebruik en Artificiële Intelligentie . Op één dag en één locatie komen Vlaamse ondernemers samen met digitale experten uit de bedrijfs-, onderzoeks- en onderwijswereld.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL