VIL start in september met nieuwe groepsbegeleiding Lean & Green

Met meer dan 100 Lean & Green award winnaars in Vlaanderen en Wallonië is het Lean and Green programma in België een groot succes.

Ondertussen rijden er tal van Belgische vrachtwagens rond met het bekende groene logo en prijkt het ook op e-mails, websites, en zelfs op gevels van gebouwen. En ook in o.a. Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Spanje is het Lean & Green programma actief.

 

Lean & Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen en om duurzame keuzes te maken die goed zijn voor klimaat, samenleving én portemonnee.

Alternatieve brandstoffen en energie-efficiëntie van vloten en gebouwen zijn meer dan ooit actuele thema’s. 20 % CO2-reductie op vijf jaar: het is een haalbare kaart.
En het loont… Uit de jaarlijkse rapportage van award winnaars en de bedrijven die reeds hun Star hebben behaald blijkt dat CO2-reductie en kostenbesparing daadwerkelijk hand in hand gaan.

Hoe Lean and Green worden?

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens twee interactieve workshops komen verschillende thema’s aan bod die nuttig zijn bij het uitwerken van het plan van aanpak: methodologie, berekenen van emissies, bedenken van creatieve en innovatieve maatregelen om CO2 te besparen en voorbeelden van een plan van aanpak, …

Deze 2 workshops zullen plaatsvinden op donderdag 12 september 2019 en donderdag 3 oktober 2019.

U stelt een draft plan van aanpak op dat wordt gescreend door VIL. VIL formuleert tips en verbetervoorstellen en komt indien nodig bij u langs om heel concreet de specifieke vragen en uitdagingen i.v.m. uw plan van aanpak te bespreken.

Het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel doet de eindevaluatie van de plannen. Om de award te verkrijgen, moet het plan goedgekeurd zijn.
Elk bedrijf dat een plan heeft ingediend, krijgt schriftelijk gedetailleerde feedback over de evaluatie en de toegekende scores op deelaspecten.

De uitreiking van de awards wordt gekoppeld aan een VIL event.

Inschrijven

De bijdrage in de kosten voor deelname via de groepsaanpak bedraagt:

  • € 3.100 (exclusief 21 % BTW) voor VIL leden
  • € 3.600 (exclusief 21 % BTW) voor niet-leden

Na ondertekening van het deelname reglement is de inschrijving definitief en wordt u uitgenodigd voor workshops. U kan het deelnamereglement hier terugvinden.
Meer informatie kan u terugvinden op onze website of via mail: Steve.sel@vil.be.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL