Handleidingen

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green ontvangen verschillende handleidingen en bijkomende informatie en hulpmiddelen om hun te helpen bij het opmaken van een plan van aanpak.

Lean and Green handleiding
In deze handleiding wordt de Lean and Green aanpak uitvoerig toegelicht en wordt informatie gegeven om deelnemende bedrijven te helpen bij de opmaak en de uitvoering van het plan van aanpak.

De handleiding bevat ook informatie over de begrippen en belangrijkste zaken waar deelnemers rekening mee moeten houden. Ook wordt een overzicht gegeven van standaarden, emissiefactoren en hulpmiddelen die bedrijven kunnen gebruiken bij het berekenen van hun CO2-emissies

Lean and Green maatregelen en best practices
De maatregelen die bedrijven in hun plannen van aanpak hebben opgenomen en maatregelen en best practices die beschreven worden in de vakliteratuur werden opgenomen in dit overzicht. Daarnaast wordt een methodiek toegelicht om deelnemende bedrijven te helpen bij het identificeren van verbetermogelijkheden volgens het Vermijd, Verbeter en Verschuif model op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Lean and Green Key Performance Indicatoren en monitoring 
De doelstelling van Lean and Green is het realiseren van een sterke verbetering van de energie- en CO2-efficiëntie van logistieke activiteiten. Het bepalen en gebruiken van de juiste Key Performance Indicatoren en een efficiënte monitoring ervan is daarbij onmisbaar.

Voorbeeld van een Lean and Green Plan van Aanpak
Op basis van de door de eerste Lean and Green award winnaars ingediende plannen van aanpak werd een uitvoerig voorbeeld uitgewerkt dat door volgende deelnemers gebruikt wordt als template en hulpmiddel om een degelijk plan van aanpak uit te werken.

Lean and Green Dashboard
Het Lean and Green dashboard wordt door deelnemende bedrijven gebruikt als bijlage bij hun ingediend plan van aanpak. Het geeft ondermeer een cijfermatig overzicht van de CO2 uitstoot in het basisjaar en van de verwachte impact van elke maatregel in elk jaar. Daarnaast is het een monitoring en rapportering tool om de CO2-reductie en de realisatie van het plan van aanpak op te volgen en halfjaarlijks te rapporteren.

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL