Lean and Green star aanvragen

Lean_and_Green_star_logoHeeft uw bedrijf de Lean and Green award meer dan één jaar geleden bekomen en werd de 20 % reductie doelstelling behaald of zelfs overschreden? Dan kan u de Lean and Green Star aanvragen.

Hoe de star aanvragen?

U download HIER het deelname reglement voor de Lean and Green Star en stuurt dat ondertekend terug naar peter.lagey@vil.be of steve.sel@vil.be

Na ontvangstbevestiging start u met de samenstelling van uw aanvraag dossier, dat alle relevante informatie en cijfers bevat die aantonen dat u t.o.v. het referentiejaar relatief bekeken minimaal 20 % minder CO2 uitstoot. Het VIL begeleidt u bij de opmaak van dit dossier en beoordeelt het naar volledigheid en kans op slagen.

De audit zelf gebeurt door de vakgroep Mobi van de VUB die de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Na maximaal 9 weken na het indienen van het aanvraag dossier, wordt een definitief audit-verslag afgeleverd.

Wanneer de star aanvragen?

In tegenstelling tot de Lean and Green award wordt voor de star geen groepsaanpak gevolgd. Je kan op elk ogenblik (behalve tijdens schoolvakanties) bij de VUB uw star aanvraag indienen. De toekenning van de star gebeurt ook op individuele basis. Omwille van het (commerciële) belang van een ceremoniële uitreiking, worden tijdens een VIL event de bedrijven die in de periode ervoor de star hebben ontvangen, gelauwerd. De star mag evenwel door het bedrijf worden gebruikt vanaf de toekenning, en dus niet vanaf de ceremoniële uitreiking zoals dat bij de award wel het geval is.

Star formaliteiten

De kostprijs voor een star audit inclusief begeleiding door het VIL bedraagt

  • € 1.950 voor VIL leden (exclusief 21 % BTW)
  • € 2.800 voor niet leden (exclusief 21 % BTW)

In geval een herkansing nodig blijkt, bedraagt de kost voor herkansing 50 % van de hierboven genoemde bedragen.

VIL stands for a strong logistical Flanders

About VIL

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 3 229 05 00
E: info@vil.be
VAT: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL