Bouwhubs

De logistieke kosten in de bouw zijn aanzienlijk en door toenemende mobiliteitsproblemen wordt het steeds moeilijker om leveringen op tijd op een werf krijgen. VIL start samen met het onderzoekscentrum voor de bouw (WTCB) het project ‘Bouwhubs’ om het logistieke concept van een bouwhub uit te werken en de testen.

 

status: In uitvoering | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

Het project gaat op zoek naar oplossingen voor de volgende problemen: de moeilijke bereikbaarheid van bouwwerven (door files, het verbod op zware bedrijfsvoertuigen in de stadskern,… ), de toename van renovatieprojecten (wat tot meer en kleinere logistieke stromen leidt), hoge logistieke kosten en weinig opslagruimte op de werven zelf.

Bouwhubs dienen als een belangrijk ontkoppel- en verzamelpunt van goederenstromen naar de werven. Eén bouwhub is bedoeld om meerdere werven te bedienen. Hierdoor zijn slimme consolidatie en schaalvoordelen realiseerbaar, niet alleen op de werf zelf, maar ook in de aanleveringen naar de verschillende werven.

Opportuniteiten

Bouwhubs kunnen zorgen voor een efficiëntere logistiek, door bijvoorbeeld een vermindering van het aantal deelvrachten en minder logistieke handelingen op de bouwwerf. Een verbeterde logistiek naar de bouwwerven toe zorgt ook voor een reductie van de bouwkosten, door bijvoorbeeld het vermijden van wachttijden t.g.v. laattijdige aanleveringen. Minder opslag van goederen op de bouwwerf heeft een gunstig effect op diefstal van goederen en op schades.

Pre-montage en pre-fabricage van materialen en het aanmaken van werfpakketten op de bouwhub creëert economische activiteiten op vlak van value added logistics.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zal de efficiëntere logistiek (minder transporten, hogere beladingsgraad) zorgen voor een gunstig effect op milieu en ook congestie. De bouwhub kan ook stimuleren dat de grote vrachten naar de hub toe in dalmomenten gebeuren en ook multimodale mogelijkheden zoals binnenvaart kunnen ingezet worden.

Concrete activiteiten

  • Analyse van bruikbare studies en best practices, ook in het buitenland, en het nagaan van operationele randvoorwaarden en globaal potentieel.
  • Uitwerken van logistiek concept en samenwerkingsmodellen. Nagaan welke ondersteunende technologie kan ingezet worden voor het in kaart brengen en traceren van de werf gerelateerde logistieke stromen.
  • Uitbouwen van een tool voor vergelijkende simulatie van werf gerelateerde as-is goederenstromen en de to-be situatie van een logistiek bouwhub.
  • Uitvoeren van een concrete case door monitoring van as-is stromen enerzijds en vergelijkende what-if analyses voor een bouwhub scenario anderzijds.
  • Berekenen van de economische kosten-baten analyse voor de verschillende actoren evenals de milieu impact (verminderde CO2 uitstoot t.g.v. bv. minder transporten).

Praktisch

Geplande opstart: april 2018
Doorlooptijd: 30 maanden

Projectpartner

WTCB
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf werd in 1959 opgericht door en voor de sector. Het ondersteunt de bouwprofessionelen bij hun dagdagelijkse taken.

Deelnemende bedrijven

Zestien bedrijven: Adimat-Bouwpunt, André Celis, Besix, Cordeel, De Rycke, Gyproc, H.Essers, Haex, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, ODTH, POM Vlaams Brabant, Shipit, De Vlaamse Waterweg, Verhelst bouwmaterialen, Willemen Groep.

   

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL