Bouwhubs

De logistieke kosten in de bouw zijn aanzienlijk en door toenemende mobiliteitsproblemen wordt het steeds moeilijker om leveringen op tijd op een werf krijgen. VIL start samen met het onderzoekscentrum voor de bouw (WTCB) het project ‘Bouwhubs’ om het logistieke concept van een bouwhub uit te werken en de testen.

 

status: Afgerond | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

Het project gaat op zoek naar oplossingen voor de volgende problemen: de moeilijke bereikbaarheid van bouwwerven (door files, het verbod op zware bedrijfsvoertuigen in de stadskern,… ), de toename van renovatieprojecten (wat tot meer en kleinere logistieke stromen leidt), hoge logistieke kosten en weinig opslagruimte op de werven zelf.

Bouwhubs dienen als een belangrijk ontkoppel- en verzamelpunt van goederenstromen naar de werven. Eén bouwhub is bedoeld om meerdere werven te bedienen. Hierdoor zijn slimme consolidatie en schaalvoordelen realiseerbaar, niet alleen op de werf zelf, maar ook in de aanleveringen naar de verschillende werven.

Opportuniteiten

Bouwhubs kunnen zorgen voor een efficiëntere logistiek, door bijvoorbeeld een vermindering van het aantal deelvrachten en minder logistieke handelingen op de bouwwerf. Een verbeterde logistiek naar de bouwwerven toe zorgt ook voor een reductie van de bouwkosten, door bijvoorbeeld het vermijden van wachttijden t.g.v. laattijdige aanleveringen. Minder opslag van goederen op de bouwwerf heeft een gunstig effect op diefstal van goederen en op schades.

Pre-montage en pre-fabricage van materialen en het aanmaken van werfpakketten op de bouwhub creëert economische activiteiten op vlak van value added logistics.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zal de efficiëntere logistiek (minder transporten, hogere beladingsgraad) zorgen voor een gunstig effect op milieu en ook congestie. De bouwhub kan ook stimuleren dat de grote vrachten naar de hub toe in dalmomenten gebeuren en ook multimodale mogelijkheden zoals binnenvaart kunnen ingezet worden.

 
 

Resultaten

  • Een bouwhub kan een slimme draaischijf vormen tussen de leveranciers van bouwmaterialen en de werven.
  • Een bouwhub fungeert als een punt waar materialen- en goederenstromen worden gecentraliseerd en eventueel geprefabriceerd om van daaruit meerdere werven te bedienen. Het biedt services als opslag, kwaliteitscontrole, samenstelling van werfpakketten, pre-assemblage, just-in-time levering, gegroepeerde leveringen en retourlogistiek.
  • Als grootste stad in Vlaanderen, met tal van mobiliteitsuitdagingen, werd Antwerpen uitgekozen om als testomgeving te fungeren.
  • Aan de hand van een simulatiemodel werden verschillende scenario’s voor zes werven in de stad berekend. Telkens werd de vergelijking gemaakt tussen een klassieke werfsituatie zonder bouwhub en de situatie met bouwhub.
  • Niet enkel de totale kost gesimuleerd, maar ook de overeenkomstige totale CO2-uitstoot, de totale transportafstand, het totale aantal transportbewegingen in de stad en de gemiddelde beladingsgraad van de transporten.
  • Uit de resultaten blijkt dat een bouwhub de totale logistieke kost doet dalen met 42 %.
  • De simulaties die in dit project werden gemaakt tonen aan dat de meerwaarde van een bouwhub zit in het efficiënter organiseren van de bouwlogistiek, waarbij de beladingsgraad van de transporten sterk verhoogt en het aantal ritten vermindert.
  • De activiteiten op de werf kunnen ook beter gepland worden. Zo kunnen op de hub werfpakketten worden samengesteld in functie van specifieke bouwtaken.
  • Tot slot is er een gunstig effect voor het milieu en de leefomgeving. Minder vrachtwagenritten, een daling van 41 %, betekenen niet alleen een reductie van schadelijke emissies, maar verminderen ook de congestie in steden.

Praktisch

Geplande opstart: april 2018
Doorlooptijd: 30 maanden

Projectpartner

WTCB
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf werd in 1959 opgericht door en voor de sector. Het ondersteunt de bouwprofessionelen bij hun dagdagelijkse taken.

Deelnemende bedrijven

Zestien bedrijven: Adimat-Bouwpunt, André Celis, Besix, Cordeel, De Rycke, Gyproc, H.Essers, Haex, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, ODTH, POM Vlaams Brabant, Shipit, De Vlaamse Waterweg, Verhelst bouwmaterialen, Willemen Groep.

   


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

PERS

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL