ATMP Logistics

In de farmaceutische sector is een gestroomlijnd proces van A tot Z de sleutel tot succes, zeker in het geval van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). De logistiek van deze aparte groep geneesmiddelen is complex omwille van de specifieke eisen inzake temperatuur, betrouwbaarheid en traceerbaarheid. Met het project ATMP Logistics wil VIL een antwoord bieden op deze uitdagingen.

status: In opstart | thema: Hinterland Connectie, Last Mile | type: Regionaal

Distributie en transport van geneesmiddelen vereist extreme aandacht voor detail in elke fase van de logistieke keten om de kwaliteit van het product te allen tijde te garanderen.
Vlaanderen beschikt over een omvangrijke farmaceutische sector met wereldfaam en ook in de logistiek is er uitgebreide kennis en ervaring aangaande het vervoer van geneesmiddelen.

Dat is echter nog niet het geval voor de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), oftewel celtherapie, gentherapie en producten op basis van weefselmanipulatie. Dit soort medicijnen vergt een gespecialiseerde logistiek, waarbij real time monitoring van temperatuur, locatie en beveiliging cruciaal zijn, bv. via het Control Tower concept. 

Doel

In deze groeiende markt van zowel distributie via de weg op korte afstand als luchtvracht, zal VIL samen met de deelnemende bedrijven verbeterde oplossingen uitwerken voor de logistiek van klinische studies en deze omzetten in een duidelijke handleiding voor de korte termijn.

Parallel zal een betrouwbaar, economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model voor de middellange termijn worden ontwikkeld met aandacht voor de uitdagingen inzake verpakking, koeling en traceerbaarheid.

Concrete activiteiten

 • ontwikkelen van oplossingen voor clinical logistics en opstellen van een handboek
 • opstellen van een betrouwbaar, economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model voor ATMP (“needle to needle” – scenario’s):
  •  logistieke processen en standaarden voor de korte en lange afstand
  •  verpakking en opslag
  •  temperatuurcontrole
  •  traceerbaarheid (ICT en IoT oplossingen)
 • high level business case uitwerken voor transport van ATMP op grote schaal
 •  opstellen van een ketenbrede risicoanalyse en mitigatie voor de supply chain van ATMP
 • uitwerken van een advies i.v.m. de benodigde systemen voor verpakking, opslag, temperatuurscontrole en traceerbaarheid
 • praktijktesten 

Praktisch

Start: september 2021
Einde: december 2023

Onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Meer weten?

Contacteer Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be

Doelgroep

Dit project richt zich tot farmaceutische bedrijven actief in de verschillende fases van ATMP-ontwikkeling en tot logistieke dienstverleners uit de expres-distributie en luchtvracht sector.

Daarnaast maken ook volgende bedrijven deel uit van de doelgroep: onderzoeksgroepen actief in de wereld van ATMP’s, bedrijven die ATMP’s ontwikkelen, verpakkingsbedrijven, technologie providers gespecialiseerd in datadeling en traceerbaarheidsoplossingen, aanbieders van temperatuurcontrolesystemen, sensoren, enz.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL