Trailer on Barge Shuttle

Met het project ‘Trailer on Barge Shuttle’ (TOBS) wil VIL een innovatief alternatief bieden in congestiegevoelige regio’s door lege en/of geladen trailers via binnenschip te shuttelen over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen door middel van een ro-ro (roll on – roll off) concept.

status: Afgerond | thema: Hinterland Connectie | type: Regionaal

De transportsector wordt vandaag geconfronteerd met een stijgende transportvraag. Verscheidene factoren maken dat deze vraag maar moeilijk beantwoord kan worden, zoals een tekort aan chauffeurs en de toenemende congestiedruk op onze wegen waardoor het aantal verliesuren in stijgende lijn zit en een transportopdracht steeds meer tijd in beslag neemt. De aanbodzijde kan met andere woorden maar moeilijk volgen waardoor het noodzakelijk is om de bestaande transportcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

Binnenvaart als alternatief

Steeds vaker wordt in de richting van alternatieve modi zoals de binnenvaart gekeken, waar nog capaciteit beschikbaar is. Efficiënte oplossingen voor bulk en import-/exportcontainers worden door de markt aangeboden, maar voor gewoon stukgoed is dit moeilijker. Deze lading wordt vandaag typisch in een trailer (huifwagen) vervoerd. Om dit via de binnenvaart te realiseren is overladen noodzakelijk wat extra handeling en meerkosten (infrastructuur, materieel en geschikt personeel) met zich meebrengt.
Daarnaast is er ook sprake van een groot aantal zinloze kilometers over de weg zoals herpositionering van lege trailers, die de files mee in de hand werken.

Doelstelling en opportuniteiten

De doelstelling is om een eenvoudig en laagdrempelig concept te ontwikkelen met uitbreidingsmogelijkheden. Het beoogt een “andere manier om naar binnenvaart te kijken” en de synergie tussen wegtransport en binnenvaart te vergroten.

De assen tussen steden als Genk – Hasselt – Antwerpen – Brussel – Gent vertonen hiertoe potentieel, gezien enerzijds de huidige fileproblemen en anderzijds de beschikbaarheid van klasse V en VI vaarwegen. Daarnaast kunnen ook shuttlediensten binnen bepaalde havens een interessant alternatief vormen.

 

Resultaten

  • Een roro-lijndienst opzetten om trailers te vervoeren over korte afstand via de binnenvaart in Vlaanderen blijkt technisch perfect haalbaar te zijn.
  • Dit unieke concept kan op dit moment echter nog niet concurreren met de prijzen van door-to-door wegvervoer.
  • Omdat onze Vlaamse waterwegen hier tot nu toe nog niet voor gebruikt worden, ontbreekt het nog aan de nodige infrastructuur en aangepaste schepen om hiermee aan de slag te gaan.
  • De vaartuigen die op dit moment beschikbaar zijn hebben onvoldoende laadcapaciteit en worden enkel gebruikt voor uitzonderlijke transporten.
  • Om een roro-lijndienst te doen slagen, moeten er voldoende volumes vervoerd kunnen worden. Dit kan door het Trailer on Barge-concept in te schakelen in transportcorridors waar goederenstromen van verschillende partijen worden gebundeld.
  • Elementen die zullen bijdragen tot het succes van de opzet van een roro-lijndienst: het slim uittekenen van vaarroutes zodat congestiegevoelige verkeersknooppunten vermeden kunnen worden, het efficiënter inzetten van mensen en materiaal en het inzetten van nieuwe innovatieve, ‘future proof’ technologieën.
  • Dit project heeft bewezen dat zowel mogelijkheden als interesse in het concept van rorovervoer aanwezig zijn. Samenwerking tussen verladers, transporteurs en binnenvaartondernemingen op lange termijn zijn cruciaal voor een effectieve start van deze duurzame oplossing.

 

Praktisch

Geplande start: februari 2019
Doorlooptijd: 17 maanden

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Twaalf bedrijven: Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS Seaways, Group GTS, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, POM Limburg, Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde en Vollers Belgium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL