Last Mile

De last mile vormt één van de grootste logistieke uitdagingen. De groei van de ‘on demand’ economie botst met een snel veranderende omgeving waar verschillende actoren dezelfde ruimte innemen en met de ecologische realiteit. Oplossingen voor de ‘last mile’ complexiteiten dringen zich op. Focus ligt hierbij op een betere benutting van ruimte, ontwikkeling van nieuwe managementmodellen en operationele excellentie. Hierbij zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan nieuwe vormen van waardecreatie om dergelijke oplossingen een duurzaam karakter te geven.

De ambitie is om ‘last mile’ logistiek in Vlaanderen op de meest economische en duurzame manier te integreren in de gehele supply chain.

Roadmaps

Intello City

Door de continue stijging van e-commerce en groeiende urbanisatie, is de vraag naar een efficiënte stadslogistiek meer dan ooit actueel (meer thuisleveringen, meer leverlocaties, meer retouren, kortere levertijden …). Hoe kan het Internet of Things helpen om ook de logistiek in de stad efficiënter te maken?

status: Afgerond | thema: Last Mile | type: Regionaal

Omni-channel logistiek

De logistieke ketens van online en offline verkoop zijn vaak volledig van elkaar gescheiden. Om tegemoet te komen aan de gewijzigde klantenvereisten en om de efficiëntie van het proces te vergroten is het nodig om beide logistieke ketens zoveel mogelijk te integreren.

status: Afgerond | thema: Last Mile | type: Regionaal

LaMiLo

LaMiLo, Last mile logistics, is een Europees INTERREG project (IVB NWE – North West Europe) met als objectief een significante shift in de manier van transport en distributie van goederen met focus op de “last mile” in steden.  

status: Afgerond | thema: Last Mile | type: Europees

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL