en
        |  en

Thema’s

DIGITALISERING

Digitalisering is een megatrend die aan de basis ligt van verschillende innovatieve en disruptieve technologieën als 3D printing, Internet of Things, augmented reality, big data, robotics en artificiële intelligentie. Logistieke structuren transformeren hierdoor in meer flexibele, open, wendbare en collaboratieve (digitale) business modellen.
De digitale transformatie is van het allergrootste belang voor de toekomstige duurzame groei en concurrentievermogen binnen zowat alle sectoren. Ook logistieke bedrijven in Vlaanderen moeten hun digitale strategie voorbereiden en aanpassen. De inzet van geavanceerde technologie en open communicatieplatformen wordt noodzakelijk om de logistieke processen efficiënt, flexibel en betrouwbaar te beheren en controleren.

De ambitie is om Vlaanderen te transformeren tot een digitale supply highway.

FLANDERS GATEWAYS

icoon-flanders-gateways-02-01Brussels Airport, de zeehavens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende, onze toegangspoorten naar en van Europa en de wereld, creëren belangrijke economische meerwaarde, directe en indirecte tewerkstelling en trekken belangrijke investeringen aan.

Er werd reeds veel gedaan om van onze Vlaamse gateways effectieve schakels te maken in de hedendaagse supply chain. Maar om klaar te zijn voor de nieuwe maatschappij, Industrie 4.0 genaamd, waar alles en iedereen geconnecteerd is, dienen de havens nog een grote stap vooruit te zetten. De sleutelwoorden in de havens van de toekomst zijn: mega infrastructuur, interoperabiliteit, interconnectiviteit en samenwerkingsmodellen.

De ambitie bestaat erin onze Vlaamse gateways te profileren als state-of-the-art geprefereerde hubs in en voor Europa en de wereld.

DUURZAAMHEID

Digitalisering is niet de enige drijvende kracht om te veranderen; een andere transformatie vindt ook stilaan zijn opmars, een verantwoordelijkheidstransformatie.

Dit lijkt een paradox in onze sector. Enerzijds vergt logistiek een grote inzet van middelen, kapitaal, assets en werkkracht en heeft het hierdoor een grote invloed op de maatschappij en het milieu. Anderzijds is logistiek essentieel voor de wereldhandel, vormt het de ruggengraat van vele industrieën en worden consumenten veeleisender qua leveringen.

Vlaanderen moet het toonbeeld worden voor duurzame handel en logistiek. We moeten inzetten op nieuwe economieën (circulaire economie, deeleconomie), comodaliteit, hernieuwbare energie, alternatieve brandstoffen en slimme stadslogistiek. De juiste keuzes moeten gemaakt worden zodat de logistiek van vandaag geen hypotheek legt op de toekomst van de generaties van morgen.

De ambitie is om van Vlaanderen een schoolvoorbeeld te maken op het vlak van duurzaam ondernemen.

 

Charter Duurzame Logistiek
Met het “Charter duurzame logistiek” brengt VIL bedrijven en organisaties samen die er resoluut voor kiezen om economie en ecologie hand in hand te laten gaan. Bedrijven die het Charter ondertekenen treden toe tot een netwerk dat er zich toe verbindt om bewuste keuzes te maken en ontvangen bovendien het Charterlogo.
Lees meer.

OMNI-CHANNEL

Het retail landschap wordt grondig hertekend als gevolg van de e-commerce en het is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van een vergaande revolutie in de manier waarop consumenten producten en diensten kopen. De online shopper houdt bij het plaatsen van een bestelling weinig of geen rekening met waar het product vandaan komt en kan kiezen uit een alsmaar groter aanbod. Een winkel of webshop die leveropties aanbiedt die inspelen op de wensen van de klant heeft dus steeds een stapje voor.

Als gevolg van het streven naar customer convenience treedt ook een evolutie op van single- /multi-channel naar omni-channel, wat de hele logistieke keten een stuk complexer maakt. Fysieke en online afzetkanalen worden steeds nauwer met elkaar verweven: terwijl traditionele retailers online steeds actiever worden, openen pure players fysieke winkels. We evolueren naar een model waarbij de consument uit het ganse assortiment eender wat kan bestellen op eender welke manier en het kan laten leveren wanneer en waar hij wenst.

De ambitie bestaat erin om in Vlaanderen de ultieme klantenbeleving te bieden door de online en offline verkoopkanalen naadloos te integreren met de logistieke processen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!