Partners

Strategische partners

VIL kan als logistieke cluster rekenen op de steun van de volgende strategische partners.

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Vanuit zijn vestigingen over heel Vlaanderen stimuleert Flanders Make open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. Het doel van Flanders Make is bij te dragen tot de technologische ontwikkeling van de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst.

 

imec is een high-tech onderzoekscentrum van wereldklasse voor de digitale economie. Dit onderzoekscentrum is onder meer actief in onderzoeksdomeinen zoals het Internet of Things, smart cities, digitale privacy en het omzetten van ruwe data in kennis.

 

VITO is een onderzoekscentrum dat innoverende technologische oplossingen geeft en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … : VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

De VLIR, Vlaamse Interuniversitaire Raad, is het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten: UAnwerpen, KU Leuven, UGent, UHasselt en VUB. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over een brede waaier van hoger onderwijs gerelateerde thema’s.


Structurele partner

fit_splogo_nl

VIL heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen. De overeenkomst werd op 3 oktober 2017 ondertekend. Het partnerschap is ingebed in ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie.

VIL en FIT slaan de handen in elkaar om samen de internationaliseringsplannen van Vlaamse bedrijven nog beter en gestroomlijnder te ondersteunen.


Internationale partners

Daarnaast werkt VIL nog nauw samen met een lange reeks van internationale bedrijven, technologieontwikkelaars, universiteiten, onderzoeksinstellingen, clusters, experten en Overheden in de vele internationale initiatieven en projecten waarin het betrokken wordt.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL