en
        |  en

Geneesmiddelendistributie in zorginstellingen

VIL projectleider Ludo Sys is op 9 mei 2019 spreker tijdens een namiddagsessie georganiseerd door Hospital Logistics.

Het thema van deze sessie is geneesmiddelendistributie in zorginstellingen. Ludo Sys zal er een uiteenzetting geven over de VIL pilot bij AZ Delta rond de centrale geneesmiddelendistributie in de ziekenhuisapotheek.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!