Lean and Green

26 nieuwe bedrijven gestart met Lean and Green

26 nieuwe bedrijven zijn gestart met ‘Lean and Green’. Het VIL begeleidt binnen dit project logistieke dienstverleners en verladers om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot te reduceren. Awardwinnaar D.E Master Blenders 1753 was gastheer van de kick-off meeting en inspireerde de nieuwe deelnemers met een voorstelling van hun plan van aanpak.

250 Lean and Green koplopers in Nederland

Op 1 oktober bereikte Lean and Green Nederland een belangrijke mijlpaal: ruim 250 Award Winners zijn er verbonden aan de Lean and Green Community. Dat betekent dat ruim 250 bedrijven en gemeenten zich hebben gecommitteerd aan de ambitie om minimaal 20% CO2 reductie binnen vijf jaar te realiseren. Deze doelstelling verbond het ministerie van Infrastructuur […]

Start nieuwe groep Lean and Green koplopers 4 oktober 2012

Start nieuwe groep Lean and Green koplopers 4 oktober 2012

Donderdag 4 oktober 2012 start een nieuwe groep koplopers met het programma Lean and Green. Gastheer van de kick-off-meeting is awardwinnaar D.E Master Blenders 1753 die ook toelichting geeft over haar eigen plan van aanpak. Het is nog mogelijk aan te sluiten bij deze groep. Neem contact op met Stephane Van den Keybus (stephane.van.den.keybus@.be) of Piet Belet […]

Nacht- en daldistributie

Files brengen niet alleen tijdskosten met zich mee, ook extra brandstofverbruik en dus ook extra CO2 en andere luchtvervuilende emissies zoals fijnstof en stikstofoxides. Het verschuiven van transport naar de nacht- en dalperiodes bespaart tijd en brandstof. In verschillende sectoren wordt nacht- en daldistributie dan ook reeds met succes toegepast.

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens heeft een sterke invloed op de vermindering van de uitstoot van CO2 per transportprestatie. Zelfs kleine verbeteringen in de beladingsgraad leiden reeds tot belangrijke besparingen in brandstof per tonkm. Bijkomend voordeel is dat deze maatregel ook resulteert in een vermindering van algemene transportkosten en wanneer algemeen toegepast ook van de congestie op de weg.

Frankrijk gaat CO2-emissies registreren

Frankrijk gaat CO2-emissies registreren

Frankrijk – 17/07/2012 – Frankrijk gaat vanaf 1 oktober 2013 de CO2-uitstoot van elke vervoersopdracht systhematisch registreren en documenteren. Alle transporten die in Frankrijk vertrekken of aankomen, ongeacht de transportmodus, zullen aan de registratie worden onderworpen. Met deze nieuwe regeling in het achterhoofd zullen verladers naar alle waarschijnlijkheid vervoerders vragen vooraf informatie te verstrekken over […]

CO2-uitstoot van bestelwagens moet naar omlaag

CO2-uitstoot van bestelwagens moet naar omlaag

De Europese Commissie heeft midden juli voorstellen ingediend voor het verder reduceren van de CO2-emissies van wagens en bestelwagens. De voorstellen zullen de gemiddelde emissies van nieuwe auto’s terugdringen van 135,7 g CO2/km (g CO2/km) in 2011 tot 95 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 130 g in 2015. Voor bestelwagens zal de uitstoot worden […]

12 nieuwe Lean and Green koplopers

12 nieuwe Lean and Green koplopers

11/12/2013 – Minister Schauvliege zette op 10 december 2013, twaalf bedrijven in de bloemetjes. Deze bedrijven startten in mei dit jaar – begeleid door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw – met het opstellen van een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in hun transport- en logistieke activiteiten met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Zij ontvingen hiervoor de Lean and Green award.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL