CO2-uitstoot van bestelwagens moet naar omlaag

De Europese Commissie heeft midden juli voorstellen ingediend voor het verder reduceren van de CO2-emissies van wagens en bestelwagens.

De voorstellen zullen de gemiddelde emissies van nieuwe auto’s terugdringen van 135,7 g CO2/km (g CO2/km) in 2011 tot 95 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 130 g in 2015. Voor bestelwagens zal de uitstoot worden verlaagd van 181,4 g CO2/km in 2010 (het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn) tot 147 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 175 g in 2017.

De verplichte streefcijfers voor 2020 waren reeds in bestaande wetgeving opgenomen, maar ze moesten nog ten uitvoer worden gelegd. De Raad en het Parlement hadden m.a.w. de nieuwe verordeningen goedgekeurd, maar de Commissie moest nog een grondige analyse maken om te zien of de voorstellen economisch en technisch haalbaar zijn.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de technologie al in ruime mate beschikbaar is en dat de kosten ervan aanzienlijk lager uitvallen dan eerst werd aangenomen.

Door de vermindering van de CO2-uitstoot zal het brandstofverbruik dalen. Voor de bestelwagens wordt de gemiddelde brandstofkostenbesparing geraamd op ca. 400 euro in het eerste jaar en tussen de 3.363 en 4.564 euro (afhankelijk van de evolutie van de brandstofprijzen) over de levensduur van 13 jaar.

Een videoreportage over de persconferentie van Hedegaard kunt u hier bekijken.

Bron: De Lloyd

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL