VIL Nieuws

VIL Mail nieuwsbrief

VIL nieuwsbrief maart/april 2016

De lentenieuwsbrief is uit! Heel wat projectnieuws: twee projecten in de startblokken, twee recent opgestart met een mooie groep bedrijven en twee afgerond. De voorbije weken had het VIL ook de kans om met zijn leden op bezoek te gaan bij twee zeer boeiende bedrijven en er staat nog heel wat op de kalender. Het VIL mocht opnieuw een rits nieuwe leden verwelkomen, zij worden voorgesteld op de laatste pagina.

Netwerk nieuwe leden

11 nieuwe leden

Een nieuwe lente brengt nieuwe leden. Elf bedrijven maakten zich recent lid van het VIL. Niet alleen verladers en logistieke dienstverleners, ook andere bedrijven en organisaties hebben zich overtuigd van de voordelen van het VIL-lidmaatschap. Door aan te sluiten bij het VIL kiezen zij voor competitiviteit, innovatie, betrokkenheid, know how, netwerking en nog veel meer.

Slot ILSE

Project ILSE afgerond

22 maart stond het slotevent van het project ILSE – of voluit ‘Innovative Logistics for a Sustainable Environment’ – op het programma. Het project ging van start in juni 2013. Samen met 18 bedrijven onderzocht het VIL innovatieve logistieke concepten die afvallogistiek efficiënter en ook duurzamer kunnen maken, om ze vervolgens in de praktijk uit te testen. Grotere transportefficiëntie en lagere inzamelkosten leiden tot het sluiten van meer kringlopen. Dit zorgt voor meer en betere recyclage, een toename in het hergebruik van grondstoffen en bijgevolg minder afvalverbranding.

ILSE

PERSBERICHT: Restafval nog te vaak over de weg vervoerd

Heel wat afvalstromen worden vandaag hoofdzakelijk via de weg vervoerd terwijl ook de binnenvaart potentieel biedt. Binnen een pilootproject onderzocht het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) of het praktisch en financieel haalbaar is om een afvalstroom tussen IOK en Stora Enso over te hevelen van de weg naar het water. Het transport over de weg is goedkoper, maar het verschil is niet groot. Met kleine optimalisaties kan het verschil misschien weggewerkt worden. Ligt hierin een rol voor de overheid?

Schrijf je in op de nieuwsbrief Meer nieuws »