VIL 4 e-boost

Het project ‘VIL 4 e-boost’ wil een antwoord bieden op de vraag waarom Vlaanderen momenteel veelal vanuit het buitenland wordt bediend voor e-commerce. Waarom zijn de buurlanden meer in trek voor e-distributiecentra? Wat zijn de sterke punten van Vlaanderen? Hoe kunnen we die versterken?

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Een boost voor de sector

De Europese e-commerce groei bedroeg in 2012 bijna 20 % en die trend zet zich nog steeds door, ook in Vlaanderen. Een groot deel van de Vlaamse online aankopen wordt echter verwerkt in distributiecentra die in de buurlanden gevestigd zijn, ook door webshops die onder een .be domein opereren.

Hoog tijd om het tij te keren. Met het project wil het VIL nieuwe concepten aanleveren om internationaal e-fulfillment vanuit Vlaanderen op efficiënte wijze te organiseren en hierdoor concurrentieel te zijn ten opzichte van buitenlandse locaties. Het biedt extra kansen aan de Vlaamse logistieke sector om een grotere rol te vervullen in het internationele e-fulfillment en zo voordeel te halen uit de wereldwijde groei van de e-commerce markt.

Roadmap voor webshops en logistieke dienstverleners

Het VIL maakt een synthese van alle e-logistieke locatie gebonden factoren van Vlaanderen en de buurlanden en van binnen- en buitenlandse succesverhalen. Dit zal resulteren in een SWOT-analyse waarbij de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Vlaanderen in kaart worden gebracht. Deze analyse dient als input voor het uitwerken en concreet uittesten van innovatieve en vernieuwende e-logistieke concepten en modellen voor Vlaamse bedrijven, e-shops en logistieke dienstverleners. De logistieke (netwerk)concepten en modellen die hieruit voortkomen zullen als roadmap dienen voor zowel internationale spelers die geïnteresseerd zijn in Vlaanderen als e-locatie, als de kleinere Vlaamse webshops die zich niet alleen tot de Vlaamse markt willen beperken.

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Praktisch

Opstart: oktober 2013
Totale doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

Zeventien deelnemers, een mix van kleine en grote logistieke dienstverleners, verladers, real estate en regionale besturen, werken mee aan het project: bpost, Colruyt, Federal Mogul, Goodman, Groep Heylen, H.Essers, Katoen Natie, Norbert Dentressangle, ODTH, Procter & Gamble, Plus Logistics, POM Antwerpen, Post NL, Post NL International, Stad Antwerpen, Unigro en Yusen Logistics Benelux.

Gebruikerscommissie e-boost rechthoek3_72dpi

Klankbordgroep

Het VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van Flanders Investment & Trade, Comeos en BeCommerce.

FITComeosbe commerce

 

 

 


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

Nieuws

Naar aanleiding event ‘E-commerce distributiecentra: kan Vlaanderen (nog) internationaal doorbreken?’ (4/11/2014)

Naar aanleiding kick-off 4/10/2013:

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL