Voordelen

Neem deel aan projecten

Neem deel aan VIL-projecten rond Collectieve Kennisontwikkeling en Kennistransfer (COOCK). ‘Collectief’ wil zeggen dat het project zich richt tot een groep van ondernemingen. 70 % van de projectkost wordt gesubsidieerd, 30 % wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven. Daarnaast zet VIL ook in op innovatieve bedrijfsprojecten (onderzoek- en ontwikkelingsprojecten), multidisciplinaire onderzoeksprojecten, strategisch basisonderzoek en EU-projecten (H2020). Download hier onze subsidiebrochure.

Realiseer uw eigen project

Kom met uw projectidee naar VIL. VIL bekijkt samen met u wat de beste optie is: een collectief project met andere bedrijven, een project volledig op maat (cfr. contractonderzoek) of wie weet past het project wel binnen het kader van de KMO-portefeuille.

Start met voorsprong

VIL-leden hebben toegang tot eerstehands informatie over oproepen en projecten. Zo bent u er tijdig bij als nieuwe projecten tot stand komen. Blijf op de hoogte van wat er beweegt op het vlak van duurzame logistiek.

Gratis publicaties

Leden krijgen alle VIL publicaties gratis toegezonden, per post of digitaal: eindrapporten van projecten met handige ROI-modellen en nuttige best practices, de VIL-nieuwsbrief… Bovendien hebben enkel leden toegang tot de VIL kennisbibliotheek.

Vergroot uw kennis…

Als VIL-lid kan u gratis deelnemen of ontvangt u een aanzienlijke korting op events en congressen die VIL organiseert – al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Op het programma staan steeds concrete cases en bedrijfsgetuigenissen waar deelnemers écht iets aan hebben.

… en uw netwerk

Bovendien biedt VIL het ideale forum voor netwerking met logistieke professionals uit de meest diverse sectoren via deelname aan VIL events, seminaries, beurzen, themacafés, nieuwjaarsreceptie, bedrijfsbezoeken … Maar niet enkel deelnemers uit de logistieke sector: VIL brengt een unieke mix van bedrijven en organisaties uit zeer diverse sectoren bij elkaar: zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook bedrijven vanuit IT, engineering, consultancy, HR, bouw en real estate en overheids- en kennisinstellingen.

Zet uw bedrijf in de kijker

Nieuwe leden worden voorgesteld in de nieuwsbrief en de website en verschijnen in de ledenlijsten. Bedrijven die deelnemen aan projecten hebben nog meer kans in de schijnwerpers te staan, op events, in persartikels…

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL