Gateway2Britain: Innovatief platform moet onze bedrijven voorsprong geven in handel met het Verenigd Koninkrijk

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem slaan de handen in elkaar om met een innovatief platform de handel met het Verenigd Koninkrijk te stroomlijnen en danig te vergemakkelijken. De resultaten van de voorbereidende studie zijn beloftevol, daarom gaan de Port of Antwerp-Bruges en VIL nu ook het datadelingsplatform en fysieke servicepunten bouwen.

Het Verenigd Koninkrijk is steeds een enorm belangrijke handelspartner geweest voor onze Vlaamse bedrijven. In de jaren voorafgaand aan de Brexit was het Verenigd Koninkrijk de vierde handelspartner van Vlaanderen. En zelfs ongeveer 60% van de exportactiviteiten van de Vlaamse transport- en logistieksector was gericht op het VK.

Gateway²Britain

Minister Brouns liet via VLAIO nagaan hoe digitalisering de formaliteiten op een toekomstbestendige manier kunnen ondersteunen en opvangen. VIL en Deloitte hebben deze opdracht ondersteund en de gevolgen van Brexit grondig onderzocht. Samen met de douaneadministratie en ondernemingen zoals Sioen en Wienerberger, werd de volledige flow van handel van en naar het Verenigd Koninkrijk in kaart gebracht. Zo werd het Gateway²Britain-concept (G²B)  vormgegeven  en een aanpak van op elkaar aansluitende pijlers uitgewerkt.

datadelingsplatform

Dit is een grensoverschrijdend platform waarop data en digitale documenten door alle partijen in de logistieke keten kunnen worden gedeeld en waardoor transparantie ontstaat in het administratieve proces rond grensformaliteiten en -controles. Dit platform vormt de essentiële bouwsteen van het totale concept.

Na de succesvolle resultaten van het voortraject gaat Port of Antwerp Bruges (POAB) dit datadelingsplatform beginnen bouwen.

fysieke pijler

Het doel van het G²B fysieke servicepunt is om kmo’s te ontzorgen van enkele Brexit-gerelateerde taken en administratie. De focus ligt hierbij specifiek op kmo’s die, in tegenstelling tot grotere spelers op de markt, kleinere handelsvolumes met het VK en minder kennis van bestaande en veranderende wetten hebben en aan wie het ontbreekt aan financiële en technische middelen om deze zaken zelf te anticiperen.

Het G²B fysieke servicepunt fungeert als een toegangspunt voor kmo’s tot het datadelingsplatform en de transparante handelsroute. Grotere spelers hebben vaak reeds de benodigde kennis ingewonnen, in eigen huis ontwikkeld of laten zich bedienen door logistieke dienstverleners. Deze opties zijn echter vaak niet mogelijk voor de kleine volumes en de kleinere omzet van individuele kmo’s. Het fysieke servicepunt zal deze kmo-volumes consolideren tot een levensvatbare kritische massa voor een serviceprovider.

VIL gaat nu van start om, aan de hand van de succesvolle resultaten van het voortraject, deze fysieke servicepunten uit te bouwen.

“Voor kleinere spelers is het niet evident om een logistieke partner te vinden die bereid is om een klein aantal en/of onregelmatige zendingen voor hen te verzorgen aan een schappelijke prijs. De reden hiervoor is dat na de Brexit een aantal logistieke dienstverleners gestopt zijn met het transport van zendingen naar het VK, en dat de overige bedrijven zich toespitsen op de grote volumes en regelmatige stromen. Daarenboven vragen de zendingen van deze kleinere spelers meer ondersteuning van de logistieke dienstverleners.

Bedoeling is om fysieke servicepunten te creëren bij  ‘gescreende’ logistieke dienstverleners die een service voor kmo-bedrijven aanbieden voor het ondersteunen van import- en exportprocessen. Deze screening gebeurt via een certificatieprogramma. We hebben reeds een longlist van dienstverleners met hun respectieve aanbod in kaart gebracht en een eerste raamwerk van het certificeringsprogramma zit klaar om na een reeks van individuele gesprekken gefinaliseerd te worden.  Bedoeling is om na de zomer de in aanmerking komende bedrijven te certificeren bij wie de kmo-bedrijven dan terecht kunnen voor ondersteuning”, aldus Kris Neyens, Manager Internationalisering VIL. 

 

Reportage Kanaal Z:

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL