Software-robots nemen administratieve routinetaken bij KMO’s over

Het gebruik van databots, een toepassing van Robotic Process Automation (RPA), heeft het potentieel om automatisering snel en goedkoop toe te passen. VIL wil met het project ‘RPA Databots’ het automatiseren van administratieve processen laagdrempelig maken voor logistieke kmo’s. Al acht bedrijven werken mee aan dit project.

Zelfs met uitstekende logistieke IT-systemen blijft het een uitdaging om data van leveranciers, logistieke dienstverleners, klanten en interne afdelingen naadloos in elkaar te laten overlopen en te verwerken. Er is nood aan een laagdrempelig en relatief goedkoop systeem om administratieve processen in een korte tijdspanne te automatiseren. In ‘DataBots’, een toepassing van Robotic Process Automation (RPA), schuilt een snelle en goedkope oplossing, zeker voor KMO’s. Deze toepassing is bij grotere bedrijven al gekend, maar wordt in de logistieke wereld nog maar zelden ingezet.

Digitale workforce neemt routinewerk over
Het gebruik van RPA biedt de mogelijkheid om te digitaliseren zonder aanpassing van de reeds aanwezige ICT-systemen. De software robot wordt een soort virtuele werknemer van de administratieve medewerker, die de dagdagelijkse dataverwerking aanleert per proces en daarna zelfstandig, indien nodig 24/7, hetzelfde repetitieve werk doet. De software robots nemen dus het routinematig verwerken van data en documenten uit handen, zodat administratieve medewerkers zich kunnen richten op de complexe taken en contacten met eigen personeel, leveranciers en klanten.

VIL zal, na een vergelijkende studie van de beschikbare RPA-softwarepakketten, verschillende Proof of Concepts opzetten om de technologie in de praktijk te testen.

Snellere en accuratere informatiestroom
KMO Handico Trucking zag snel de toegevoegde waard van dit project. “Automatisering van onze processen helpt onze visie en missie kracht bij te zetten. De klant staat centraal in ons business model, wij willen hem daarom zoveel mogelijk ontzorgen. Automatisering van bepaalde repetitieve taken door het gebruik van databots kan de informatiedoorstroom van en naar onze klanten versnellen en accurater maken”, aldus Gino Withofs, directeur bij Handico Trucking.

Projectdeelnemers: Colruyt Group, Embassy Freight Services Europe, Group Van Loon, Handico Trucking, Hospital Logistics, Mazda Motor Logistics Europe, Snel Logistic Solutions en Van Moer Logistics.

Geïnteresseerde kmo-bedrijven kunnen nog altijd instappen!

Dit project wordt mee gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.Contact

Sophie Delannoy
Projectleider
sophie.delannoy@vil.be
GSM: 0486 48 13 64

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
stephanie.florizoone@vil.be
GSM: 0494 34 01 63

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL