RPA Databots

Met het project RPA Databots zal VIL, op basis van Robot Process Automation, een laagdrempelig en goedkoop systeem aanreiken aan bedrijven om in een korte tijdspanne tot een voldoende graad van automatisatie in deze administratieve processen te komen.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Zelfs met uitstekende logistieke IT-systemen blijft het een uitdaging om data van leveranciers, logistieke dienstverleners, klanten en interne afdelingen naadloos in elkaar te laten overlopen en te verwerken. Er is nood aan een laagdrempelig en relatief goedkoop systeem om in een korte tijdspanne tot een voldoende graad van automatisatie in deze administratieve processen te komen. In ‘DataBots’, een toepassing van Robotic Process Automation (RPA) schuilt een snelle en goedkope oplossing, zeker voor KMO’s. Deze toepassing is reeds bij grotere bedrijven gekend, maar zeker in de logistieke wereld nog maar zelden ingezet.

Het gebruik van RPA biedt de mogelijkheid om een innovatieve digitalisatie door te voeren zonder aanpassing van de al aanwezige ICT-systemen. De software robot wordt een soort virtuele twin van de administratieve medewerker, die de dagdagelijkse dataverwerking aanleert per proces en daarna zelfstandig -indien nodig 24/7- hetzelfde repetitieve werk doet. De software robots nemen dus het routinematig verwerken van data en documenten uit handen, zodat administratieve medewerkers zich kunnen richten op de complexe taken en contacten met eigen personeel, leveranciers en klanten.

Doelstelling

Bedrijven de mogelijkheid bieden om via een laagdrempelig en relatief goedkoop systeem op een korte tijdspanne tot een voldoende graad van automatisatie te komen en logistieke administratieve processen op digitale wijze in te richten.

Concrete activiteiten

 • Inzicht verwerven in het aanbod van RPA toepassingen
 • In kaart brengen van:
  • De gebruikte data- en documentenstromen waar geen koppeling voor bestaat
  • De data- en documentenstromen die vandaag via een manueel proces verder verwerkt worden
 • Oplijsten van RPA integrators, alsook de verschillende RPA softwarepakketten die ze aanbieden
 • Praktische toepassing van RPA technologie in de logistiek via het uitwerken van een Proof of Concept: o.a.
  selecteren van de integrator, kosten-batenanalyse opmaken, praktijktest bij een 2-tal projectdeelnemers
 • Deze PoC’s zullen samen de 3 hoofddomeinen afdekken: vervangen repetitieve taken, verbinden met eigen
  (oude) applicaties, verbinden met externe applicaties/databronnen
 • Validatie van de RPA-software robots bij projectdeelnemers

 

Praktisch

Start: November 2020
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Deelnemende bedrijven

8 bedrijven: Colruyt Group, Embassy Freight Services Europe, Group Van Loon, Handico Trucking, Hospital Logistics, Mazda Motor Logistics Europe, Snel Logistic Solutions en Van Moer Logistics.

Meer weten?

Contacteer Sophie Delannoy (sophie.delannoy@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL