RFP Warehouse 24/7

VIL schrijft een Request for Proposal uit voor in het kader van het project Warehouse 24/7.

Met het project ‘Warehouse 24/7’ wil VIL een totaalconcept uitwerken om leveringen de klok rond mogelijk te maken. Het project streeft naar een betere benutting van de bestaande private en publieke infrastructuur. Tegelijkertijd biedt het soelaas voor de toenemende wachttijden die transportbedrijven in de piekmomenten ondervinden bij laad- of losplaatsen en de congestie onderweg.

Het project Warehouse 24/7 bestaat uit twee grote blokken. Een belangrijke conclusie uit het eerste deel van het project is dat het concept Warehouse 24/7 op verschillende manieren kan worden ingevuld, afhankelijk van het type operaties en de partijen in de keten. Om in deze verscheidenheid aan mogelijkheden klaarheid te brengen, willen we nu een stappenplan ontwikkelen dat bedrijven moet helpen bij het opzetten van 24/7 laad- en losoperaties /magazijnoperaties. Dit stappenplan zal vervolgens worden toegepast op twee concrete cases (Proof of Concepts): 

De opdracht bestaat daarom uit twee delen: 

  1. In het eerste deel wordt van de dienstverlener verwacht dat hij een generiek stappenplan opmaakt dat als gids moet dienen voor bedrijven die 24/7 logistieke operaties willen invoeren. Hierbij staat het magazijn of de laad/losplaats centraal. Dit stappenplan moet hen begeleiden bij het in kaart brengen van de ‘as is’ situatie: nl. een doorlichting van de huidige logistieke activiteiten. Vervolgens moet dit stappenplan de bedrijven ondersteunen bij het uitwerken van een aantal gewenste ‘to be’ scenario’s. Hierbij moet o.a. worden gekeken naar: het magazijnconcept, de technologische noden (vb. automatisatie toegang), veiligheid en beveiliging, personeelsbezetting, transportmiddelen, etc. 
  2. Vervolgens zal de dienstverlener dit generieke stappenplan toepassen op twee concrete cases: WH24/7 i.k.v. stedelijke distributie en WH24/7 in havencontext (zoals eerder beschreven onder context en scope). Voor deze cases zal de dienstverlener de ‘as is’ situatie in kaart brengen en op basis hiervan een aantal ‘to be’ scenario’s uittekenen bij de betrokken projectdeelnemers. 

Praktisch

  • Indienen offerte: uiterlijk 25 mei 2021 om 12u.
  • De opdracht zal moeten worden vervuld tussen juni 2021 en augustus 2021.

  • Een concrete planning zal worden opgemaakt in samenspraak met de dienstverlener. Hierbij zullen afspraken worden gemaakt over voortgangsrapportage; vormelijke vereisten van de op te leveren resultaten; meetings met VIL en met de projectdeelnemers; presentaties die moeten worden gegeven. 

 

Offertes dienen digitaal te worden verstuurd naar volgend e-mailadres: 
Michael Deca (Michael.Deca@vil.be) – projectleider Warehouse 24/7

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL